Nog geen verbetering bij conjunctuur melkveesector

De conjunctuur in de Vlaamse melkveesector is in het tweede kwartaal van 2018 gedaald. De index van het actueel bruto saldo zakt van 84 naar 79. Het voortschrijdend bruto saldo, maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, daalt van 100 naar 96. Dat blijkt uit de Vlaamse zuivelbarometer.

De index van de opbrengsten daalt. De kwartaalmelkprijs is met 4% gedaald. In juni steeg de uitbetaalde maandelijkse melkprijs voor het eerst sinds oktober 2017 naar 31,35 euro per 100 liter. De prijs van reforme koeien is op kwartaalbasis gestegen en die van nuchtere kalveren steeg zelfs sterk.

De variabele kosten zijn sinds 2015 toegenomen. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het krachtvoeder en vooral de energie duurder geworden. De prijs van meststoffen is dan weer gezakt.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/studies.

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.