Officiële zaaizaadcertificaten voor hoofdteelt hennep indienen ten laatste op 30 juni

Landbouwers die de toestemming hebben gekregen van het Departement Landbouw en Visserij om in 2019 hennep in te zaaien als hoofdteelt, moeten de officiële zaaizaadcertificaten na het inzaaien uiterlijk op 30 juni 2019 opsturen naar het Departement Landbouw en Visserij. Wanneer de certificaten niet worden ingediend, kan dit perceel niet in aanmerking komen voor de uitbetaling van betalingsrechten en andere premies.

De certificaten, die gehecht zijn aan de zak van het zaaizaad, moeten worden opgestuurd naar het volgende adres: Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Inkomenssteun, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel. Het opsturen van de certificaten is één van de voorwaarden voor het telen van hennep en essentieel voor de betaling van de betalingsrechten en andere premies. 

Indien het zaaizaad niet helemaal is opgebruikt, moet de zak verzegeld worden voor eventueel volgend gebruik. Daarvoor kan contact opgenomen worden met de dienst certificeringen (Dorien.VanHoof@lv.vlaanderen.be). Opgelet: het officiële etiket moet op de zak aanwezig blijven tot na het hersluiten van de zak.

Landbouwers die een teeltmelding hebben ingediend voor hennep als nateelt,  zaaien later in. Zij moeten hun officiële certificaten indienen tegen uiterlijk 31 augustus 2019.

Daarnaast moeten de landbouwers ook bij de start van de bloei van de hennep dit onmiddellijk melden aan het Departement Landbouw en Visserij.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.