Ontvangt u een ongewenst pakje met zaaizaad? Open de verpakking niet en vernietig het pakje

Burgers uit de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada ontvangen de laatste tijd soms ongewenste kleine zaaizaadverpakkingen. De verpakkingen zijn afkomstig uit China en andere Aziatische landen. Om de verspreiding van plantenziektes of invasieve plantensoorten in de Europese Unie tegen te gaan, roept het Departement Landbouw en Visserij iedereen op de verpakking niet te openen en het pakje te vernietigen.

Omdat de oorsprong van het zaad ongekend is, bestaat de kans dat het om invasieve plantensoorten gaat of dat de zaaizaden plantenziekten kunnen bevatten die niet in België aanwezig zijn. Het Departement Landbouw en Visserij vraagt met aandrang dat u het pakje vernietigt door het in een dubbele zak bij het huishoudelijk afval te deponeren.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).