‘Oog voor Lekkers’ – nieuwe overheidsopdracht voor de ontwikkeling en uitrol van een communicatiestrategie

Het Departement Landbouw en Visserij wil het project ‘Oog voor Lekkers’ promoten bij de verschillende doelgroepen. Daarom lanceert het departement een nieuwe overheidsopdracht voor de ontwikkeling en uitvoering van een communicatiestrategie en -plan.

De overheidsopdracht wordt geplaatst via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking).

De bekendmaking en publicatie van het bestek gebeurt via e-Notification. Het aankondigingsnummer is 2018-506614.

Zie ook:

Forum

Het Departement Landbouw en Visserij zal op de e-notification-website een forum openen voor deze opdracht. Potentiële inschrijvers mogen hier vragen op stellen. Alle kandidaten mogen tijdens de indieningsperiode op dit forum bijkomende vragen stellen in verband met de opdracht.

Infosessie

Tijdens de indieningsperiode zal op 16 maart om 13 uur voor de potentiële inschrijvers een infosessie plaatsvinden. Locatie: Ellipsgebouw, zaal De Stier, 4e verdieping,  Koning Albert-II laan 35, bus 40 in 1030 Brussel.
Tijdens deze infosessie zullen de vragen die vóór 14 maart om 12 uur door de potentiële inschrijvers op het forum werden gesteld, behandeld worden.

Alle deelnemers aan de infosessie kunnen zich  tot uiterlijk 14 maart 2018 inschrijven, via een mailtje naar Schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be