Situatie vogelgriep in België en de buurlanden

In september werden verschillende nieuwe besmettingen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld bij 2 vogelhandelaren in Bocholt (provincie Limburg) en Beernem (provincie West-Vlaanderen) en in een pluimveebedrijf in Sint-Laureins (provincie Oost-Vlaanderen). Rond deze besmetting worden een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km afgebakend. 

Op de website van het FAVV vindt u meer info over vogelgriep en de huidige maatregelen.

Hou voldoende rekening met het belang van bioveiligheid om de verspreiding van vogelgriep te vermijden.

Vanaf 15 november 2021 ging een periode van verhoogd risico voor vogelgriep in op het hele grondgebied. Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus worden daardoor van kracht:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) moeten worden gevoederd en gedrenkt.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Mensen die in de natuur een dode wilde (water-)vogel opmerken, wordt verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Voorkom de verspreiding van het virus en raak de vogels niet aan.

Nederland en Duitsland meldden eind oktober de eerste besmettingen van het najaar met hoogpathogene vogelgriep H5 bij pluimvee. Ook de trekroutes van wilde vogels die ons land aandoen, zijn besmet. Er kondigt zich dus een erg zwaar vogelgriepseizoen aan.

Aan professionele pluimveehouders wordt dan ook gevraagd om waakzaam en voorzichtig zijn bij alle activiteiten in en rond de stallen. Schenk bijzondere aandacht aan het uitladen en verplaatsen van dieren, alsook aan de bioveiligheid van het strooisel dat in de stal gebruikt wordt. Stalbezoek door derden moet zoveel als mogelijk beperkt worden en moet steeds gepaard gaan met een strikte toepassing van de preventieve maatregelen. Daarnaast is het op professionele pluimveebedrijven nog altijd verplicht om pluimvee binnen (of afgeschermd) te voederen en te drenken. Bij bedrijven gelegen in een risicogebied voor wilde vogels, moet de buitenloop van pluimvee permanent afgeschermd zijn.

Uiteraard is ook bij het vervoer van dieren en eieren een verhoogde aandacht voor de reinheid van het gebruikte materiaal (kratten, trolleys, vervoermiddelen, …) absoluut noodzakelijk.