Oproep demonstratieprojecten duurzame landbouw - indienen tot en met 14 juni 22

Via demonstratieprojecten maken we land- of tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Zo kunt u als land- of tuinbouwer deze praktijken en technieken vervolgens toepassen op uw eigen bedrijf.

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw kunnen tot en met 14 juni 2022 bij het Departement Landbouw en Visserij een aanvraag doen voor een demonstratieproject. De oproep 2022 heeft betrekking op drie thema’s: ‘Waterkwaliteit’, ‘Mentale veerkracht’ en ‘Toekomst van de veehouderij’.

Hebt u een projectvoorstel? Bekijk de voorwaarden op onze website bij Voorstellen van demonstratieprojecten indienen – oproep 2022.