Oproep projectvoorstellen Water-Land-Schap

Op 23 oktober 2017 lanceerde minister Schauvliege de oproep Water-Land-Schap: een oproep met subsidiemogelijkheden om watergebonden uitdagingen samen aan te pakken. De bedoeling is dat lokale coalities, bestaande uit bijvoorbeeld landbouwers, bedrijven, dorpsbewoners, water- en landschapsbeheerders, initiatieven indienen om waterproblemen zoals droogte, overstromingen, verzilting en waterkwaliteit efficiënt aan te pakken, rekening houdend met het landschap en haar gebruikers.

Het programmateam Water-Land-Schap begeleidt en werkt het programma Water-Land-Schap uit. Het programmateam bestaat uit:

  • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
  • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
  • Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO)
  • Departement Landbouw en Visserij
  • Departement Omgeving
  • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)
  • Architecture Workroom Brussels

Voorstellen voor initiatieven kunnen ingediend worden tot en met 1 maart 2018.

Meer informatie: webpagina over Water-Land-Schap.