Oproep VLIF-projectsteun voor innovaties in de land- en tuinbouw - indienen tot en met 31 mei 22

Bent u een landbouwer (of groep van landbouwers) en wilt u investeren om uw innovatief idee rond productie, verwerking of afzet van landbouwproducten te realiseren? Dan kan u tot en met 31 mei 2022 een projectvoorstel indienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Zo werken we samen aan innovatie in de landbouw. Bekijk zeker ook het inspirerende filmpje over het project dat NV Stannuco gerealiseerd heeft met onder meer VLIF-projectsteun voor innovaties in de land- en tuinbouw.

Meer info over de voorwaarden en hoe een steunaanvraag in te dienen, vindt u op onze website bij VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw - oproep 2022.