Overbruggingskredieten pitfruitbedrijven

tros jongagold appelen aan de bomen

Al geruime tijd kampen heel wat Vlaamse pitfruitbedrijven met een crisis als gevolg van het Russische embargo op de invoer van fruit uit de Europese Unie. Daarom kunnen pitfruitbedrijven tot en met 15 juli 2019 een aanvraag indienen voor een overbruggingskrediet.

U vindt alle gedetailleerde informatie en de voorwaarden via Overbruggingskredieten pitfruitbedrijven. Fruittelers moeten de bijlage bij het ministerieel besluit invullen en opladen op het e-loket.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw buitendienst.

Meer informatie

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 70 
e-mail: VLIF-aanvragen@lv.vlaanderen.be met in cc: bart.vanderstraeten@lv.vlaanderen.be