Permanent onttrekkingsverbod uit ecologisch zeer kwetsbare waterlopen

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Als er water wordt onttrokken, heeft dit direct een grote impact. Daarom stellen de provinciegouverneurs van Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant voor de kwetsbare waterlopen op hun grondgebied, een permanent onttrekkingsverbod in. In Oost-Vlaanderen geldt een zomer-captatieverbod voor deze waterlopen (tussen 1/04 en 31/10).

Deze onttrekkingsverboden zijn noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is dit cruciaal.

Waar er welk type onttrekkingsverbod geldt, kunt u raadplegen op www.wateronttrekking.be of op de kaart met onttrekkingszones (Vlaamse Milieumaatschappij-VMM). Deze kaarten geven de actuele onttrekkingsverboden aan. Als er extra onttrekkingsverboden ingesteld worden, wordt de kaart meteen geactualiseerd.

Er zijn enkele uitzonderingen op die onttrekkingsverboden - hier is dit toch toegelaten:

  • onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Onder weidepompen verstaan we zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  • onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  • door de bevoegde waterloopbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die ervoor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt bij een verzekerde minimale hoogte van de waterkolom van 30 cm.