Premie voor het produceren van vleeskalveren

Elke lidstaat heeft binnen het Europees landbouwbeleid de keuze om gekoppelde steun te organiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen om gekoppelde steun te betalen voor het produceren van vleeskalveren. Hieronder vinden landbouwers een aantal belangrijke data en voorwaarden die verband houden met de premie voor het produceren van vleeskalveren.

Elke actieve landbouwer die op 1 januari 2020 over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt, kan instappen in de premieregeling. De landbouwer moet hiervoor jaarlijks een deelnameverklaring indienen.

Vanaf 30 september 2019 en voor 16 december 2019 kunnen landbouwers hun deelname voor 2020 bevestigen via het e-loket bij “Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren 2020” (www.landbouwvlaanderen.be). Deze deelname is noodzakelijk om voor de campagne 2020 de premie te kunnen ontvangen.

Daarna heeft de landbouwer nog 25 kalenderdagen de tijd, dus tot en met 9 januari 2020, om zijn deelname te bevestigen. Het premiebedrag daalt echter met 1% per werkdag dat hij te laat is.

Bij een volledige bedrijfsovername gedurende de campagne moet de overnemer van het bedrijf nog een deelnameverklaring indienen op het e-loket om in aanmerking te komen voor de premie van die campagne.

Wat zijn de premievoorwaarden in 2020?

Het aantal premiegerechtigde dieren is gebaseerd op het aantal kalveren geslacht in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 dat afkomstig is van een vleeskalverbeslag.

De kalveren moeten op de slachtdatum jonger zijn dan 8 maanden en moeten minstens 120 dagen op het vleeskalverbeslag aanwezig geweest zijn.

De kalveren moeten vanaf hun aankomst op het bedrijf correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Dit betekent onder meer dat alle gebeurtenissen en bewegingen tijdig en correct aan Sanitel werden gemeld. Dieren waarvan aankomst, vertrek… laattijdig gemeld zijn, zullen sowieso uitgesloten worden van de premie.

Opgelet! Kalveren waarvan de identificatie en registratie na de aankomst op het vleeskalverbeslag niet correct blijken te zijn, zijn niet premiewaardig!
Voor kalveren geslacht in een buitenlands slachthuis gelden dezelfde voorwaarden.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.