Proefcentrum Sierteelt kan nog meer inzetten op adviezen rond duurzaamheid bij siertelers

Inzetten op duurzaamheid, het zit in alle sectoren. Ook bij de Vlaamse siertelers wordt sterk op duurzaamheid ingezet. Om hun telers nog beter te kunnen adviseren, maakt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 128.000 euro vrij. 

Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) is het praktijkcentrum voor sierteelt en groenvoorziening in Vlaanderen. Als laagdrempelig kenniscentrum steunt ze de sierteler en groenvoorziener in hun toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering en vertaalt ze onderzoek en kennis naar bruikbare oplossingen. Hierbij wordt projectmatig gewerkt, maar de horizontale thema’s komen steeds terug (gewasbescherming, energie, rentabiliteit, …). Om al deze initiatieven rond duurzaamheid te bundelen en de kennis zo te behouden en zelfs te verhogen, worden in 2019 allerlei acties gepland. Deze ideeën komen ook voort uit de rondetafel rond “verduurzaming in de sierteeltsector” die in april 2018 werd georganiseerd.

In het jaarprogramma 2019 van PCS staat begeleiding en advisering rond duurzaamheid en verduurzaming dan ook centraal. Er wordt ingezet op de ecologische en economische aspecten van duurzaamheid, waarbij per bedrijf zowel een basispakket wordt aangeboden als een specifiek stappenplan voor het bedrijf:

  • Adviesdienst ecologische aspecten:
    De adviseurs bekijken op elk bedrijf de meest voorkomende plagen en ziekten en stellen samen met de bedrijfsleider een plan tot verduurzaming binnen een goede IPM-strategie op. Daarnaast is er overkoepeld aandacht voor meer transparantie in de gebruikte middelen en technologieën, en voor het profileren van de Vlaamse sierteelt als een duurzame en innovatieve sector;
     
  • Adviesdienst markt en rentabiliteit:
    Economische duurzaamheid kan er pas zijn als er goed onderbouwde bedrijfsbeslissingen worden genomen, met inzicht in de markt en de eigen kostenstructuur. Het PCS begeleidt hier de bedrijven en adviseert concrete stappen rond berekening van kostprijs, simulaties van marktevoluties, marktvraag en meerwaardecreatie. Telers zullen ook ervaringen kunnen uitwisselen en leren van elkaar.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.