Visserij: Realtime sluiting in de Belgische wateren

Tijdens een inspectie zoals uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in VERORDENING (EU) Nr. 724/2010 VAN DE COMMISSIE van 12 augustus 2010 door onze autoriteit op de vangst aan boord van een vissersvaartuig vissende in de Belgische wateren, hebben wij een te grote hoeveelheid juveniele mariene exemplaren vastgesteld met betrekking tot de vissoorten wijting (WHG) en kabeljauw (COD). 

Op basis van deze vaststellingen, werd er beslist om een gebied te sluiten gedurende de periode van 23 april 2022 om 12:00 uur CET (UTC+2) tot en met 14 mei 2022 00:00 uur CET (UTC+2). 

Dit gesloten gebied is via rechte lijnen verbonden via volgende coördinaten;

 • 1) 51°22’01”N 002°31’19”O
 • 2) 51°26’27”N 002°35’41”O
 • 3) 51°28’20”N 002°30’54”O
 • 4) 51°23’59”N 002°26’32”O

Dit gebied wordt gesloten voor alle visserij met uitzondering van visserij gebruikmakend van onderstaand vistuig;    

 • a) pelagische trawls, ringzegens, drijfnetten en dreggen gericht op haring, makreel en horsmakreel
 • b) kommen
 • c) kamschelpkorren
 • d) kieuwnetten

Kaart met aangeduide zone (zie tekst in bericht met coördinaten)


Notification of Real Time Closure in Belgian Waters 

Please be informed that our inspection of a fishing vessel in accordance with Commission Regulation (EC) no 724/2010 of 12 August 2010, have revealed that the amount of juvenile fish in the catches is found to be too high.

Due to this information, it has been decided to close an area for the period from the 23th of April 2022 12:00 CET (UTC+2) to the 14th of May 2022 at 00:00 CET (UTC+2).

Straight lines between the following positions limit the closed area:

 • 1) 51°22’01”N 002°31’19”E
 • 2) 51°26’27”N 002°35’41”E
 • 3) 51°28’20”N 002°30’54”E
 • 4) 51°23’59”N 002°26’32”E

The area is closed for fishery except for the following gears:

 • (a) pelagic trawls, purse seines, driftnets and jiggers targeting herring, mackerel, and horse mackerel
 • (b) pots
 • (c) scallop dredges
 • (d) gillnets