Rechtszekerheid voor grasstroken in beheerovereenkomst: geen scheurverbod na vijf jaar

Bij landbouwers bestaat nog altijd de vrees dat ze grasstroken die ze aanleggen in het kader van een vrijwillige beheerovereenkomst na vijf jaar niet meer mogen scheuren. Het departement Landbouw en Visserij is echter formeel: op grasstroken die aangelegd worden in het kader van een VLM-beheerovereenkomst rust na vijf jaar geen instandhoudingsplicht. Het Agentschap voor Natuur en Bos voegt er wel aan toe dat de landbouwer in VEN-gebieden een ontheffing moet aanvragen als hij de grasstrook na afloop van zijn contract wenst te scheuren. Voor de VLM is die rechtszekerheid cruciaal voor het succes van het instrument beheerovereenkomsten.

U kan het volledige artikel lezen op de website van Vlaamse Land Maatschappij.