SAVE THE DATE: Bugs to the Future, are you ready for edible insects?

Op 15 mei 2022 organiseert de Belgian Insect Industry Federation samen met ValuSect (Interreg North-West Europa project), het Departement Landbouw en Visserij en het Strategisch Platform Insecten een evenement rond eetbare insecten in de Plantentuin in Meise. Wil u als insectenkweker of - verwerker graag een stand op dit event? Mail naar info@biif.org. Meer informatie vindt u op www.biif.org/conferences-events/.

Engelstalige versie beschikbaar van de handleiding kweken en/of verwerken van insecten

In juni dit jaar stelden Hogeschool VIVES en Thomas More hogeschool, met advies van andere leden van het Strategisch Platform Insecten, een insectenhandleiding voor. Deze handleiding geeft een volledig overzicht van de principes en aandachtspunten om zelf te starten met insectenkweek. 
Ondertussen bestaat er ook een Engelstalige handleiding. Download beide handleidingen op Insecten/Handleiding voor insectenkwekers- en verwerkers richting een duurzame en voedselveilige insectenkweek.

Dit artikel werd verstuurd met de nieuwsflash Landbouw en Visserij. Abonneer u hierop en schrijf u in via Nieuwsflash.