Sector en overheid zetten samen de schouders onder meer en betere biologische landbouw in Vlaanderen tegen 2022

foto ondertekenaars plan bioJoke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft vandaag op ’t Livinushof in Sint-Laureins het nieuwe Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022 voorgesteld. Met dit plan wil de Vlaamse overheid in de komende 5 jaar de focus op de bioboer zelf leggen en wil de biosector inspelen op de snelgroeiende vraag van de consument naar meer bioproducten van eigen bodem.

Onder het motto “Samen naar meer en betere biolandbouw” zetten het Departement Landbouw en Visserij, Bioforum Vlaanderen, Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, de onderzoekscentra en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) hun schouders onder het ambitieuze plan dat de focus voornamelijk op de bioboer zelf legt. Het plan zet niet enkel in op ondersteuning van omschakelende landbouwers, maar ook op onderzoek en innovatie enerzijds en ketenwerking anderzijds.

Nieuw in dit strategisch plan is dat regionale bioclusters zullen worden opgericht om het aantal omschakelaars van gangbare landbouw naar biologische landbouw in Vlaanderen te vergroten. De bioclusters zullen de potentiële omschakelaars samenbrengen en begeleiden bij het omschakelingsproces, door hen te informeren en in contact brengen met lokale biolandbouwers, geïnteresseerde afnemers, onderzoekers …. De idee is dat samenwerking winst kan opleveren. Door opeenvolgende acties zullen de bioclusters een regionale dynamiek rond bio creëren. De groepsbenadering van de bioclusters helpt de omschakelaars een nieuw netwerk op te bouwen en de biosector nog sterker te maken. Daarnaast zal het strategisch plan de bestaande sectorprojecten voor landbouwers blijven ondersteunen zoals  ‘bio zoekt boer’, biobedrijfsadvies, de basiswerking van Bioforum ten aanzien van de landbouwers.

Het Strategische Plan voor de Biologische Landbouw 2018-2022 zet ook in op onderzoek, kennis en innovatie. De biologische landbouw heeft immers in het verleden al bewezen een goede motor te zijn voor de verduurzaming van de landbouw. Ook de biolandbouwers zelf worden beter van meer onderzoek en innovatie. Zo zal ILVO een living lab ‘Agro-ecologie en biologische landbouw’ oprichten, dat fungeert als een ontmoetingsplaats, experimenteerruimte en onlineplatform voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Coördinatiecentrum Biologische Teelt (CCBT), als de spil van het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw, zal meer middelen krijgen om de slagkracht te vergroten. Ook het Vlaamse BioKennisNetwerk en de biobedrijfsnetwerken worden verder versterkt.

Ook de ketenwerking komt aan bod in dit nieuwe Strategische Plan. Samenwerking op alle niveaus in de keten leidt er immers toe dat de keten efficiënter functioneert. Om deze samenwerking vlotter te laten verlopen, organiseert ‘Bio zoekt Keten’ op regelmatige basis overleg tussen de verschillende spelers per sector en per keten. De bioclusters zullen dan weer hun rol spelen om de bioketen in contact te brengen met toekomstige biolandbouwers. Daarnaast blijft BioForum ketenspelers informeren over thema’s zoals ‘hoe contaminatie vermijden’, gebruiken van reststromen, duurzame handelsrelaties …

Tot slot wordt ook de consument bij het bioverhaal betrokken. De stijgende vraag van de consument naar biologische landbouw is de belangrijkste stuwende factor voor de verdere groei van de biologische landbouw in Vlaanderen. Daarom zal een campagne en online platform de voordelen en de meerwaarde van de biologische landbouw in de verf zetten.

Joke Schauvliege: “Ik hoop dat de biosector dit momentum zal gebruiken om zijn sterke groei verder te zetten. Ik maak daarom extra budget vrij: ik voorzien jaarlijks in 1,4 miljoen euro voor de nieuwe projectwerking. Die middelen komen bovenop de maatregelen die nu reeds biolandbouwers ondersteunen. In totaal zal ik dit jaar vanuit mijn landbouwbudget minstens 6,4 miljoen euro investeren in de biolandbouw, een nieuw record!”

U kunt het volledige plan downloaden: Strategisch plan biologische landbouw 2018-2022.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw