Start veldkeuringen vermeerderingspercelen zaaizaden van landbouwgewassen

Het Departement Landbouw en Visserij start half mei met de veldcontroles van zaaizaadteelten. Tijdens de veldkeuring letten de keurmeesters op de algemene toestand van het perceel, de risico’s voor mogelijke vermenging, de rasechtheid, de raszuiverheid, de aanwezigheid van zieke planten en van andere planten waarvan het zaad moeilijk te verwijderen is bij de verwerking.

Deze veldkeuringen zijn verplicht bij ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen. Op basis van deze vaststellingen kan een teelt voorlopig aanvaard worden voor verdere certificering van het zaaizaad.

Meer informatie vindt u op onze website bij Plant/Plantaardig teeltmateriaal/Zaaizaden en klik vervolgens door op ‘gecertificeerde zaaizaden’.