Stemming onder landbouwers blijft nagenoeg gelijk, enkel melkveesector doet het beter

De stemming onder de Vlaamse land- en tuinbouwers blijft nagenoeg gelijk. De landbouwconjunctuurindex stijgt in het najaar van 2017 lichtjes van 85 naar 87. Deze kleine toename is te danken aan de melkveesector. De sectoren varkens, akkerbouw, sierteelt, fruitteelt en groenten in openlucht onder glas verliezen echter terrein.

De hoge melkprijs geeft de melkveehouders vertrouwen. De melkprijs wordt vooral ondersteund door de boterprijs die hoge toppen scheert. De indexen voor fruit en groenten in openlucht kelderen door de vrieskou in april en het droge voorjaar.

Grafiek met de landbouwconjunctuurindex, de economische situatie de afgelopen 6 maanden en de economische situatie de komende 6 maanden

Meer land- en tuinbouwers ondervonden de afgelopen zes maanden belemmeringen: hun aandeel stijgt van 60% in het voorjaar van 2017 naar 69% in het najaar, vooral als gevolg van de slechte weersomstandigheden.

De landbouwconjunctuurindex verschijnt twee keer per jaar en wordt berekend op basis van een enquête bij deelnemers aan het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. De resultaten van augustus-september 2017 zijn gebaseerd op een extrapolatie van 527 ingevulde enquêtes.

Het rapport is beschikbaar op http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/studies/sectoren/de-vlaamse-landbouwconjunctuurindex-resultaten

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50 of 0491 92 55 60
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw