Stemming onder landbouwers daalt

Na drie opwaartse rondes daalt de conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw van 87 naar 78 punten. De afname is te wijten aan een terugval bij melkvee, sierteelt onder glas, varkens en akkerbouw. De conjunctuur van de sectoren groenten en fruit verbetert in beperkte mate.

De melkveesector blijkt de grootste verliezer. De melkprijs staat opnieuw onder druk en de melkveehouders zien de toekomst somber in. De varkenshouders hebben een iets slechtere periode achter de rug, maar de toekomst is rooskleuriger. Aardappelen worden op de vrije markt sinds augustus onder de kostprijs verkocht. Door het wegvallen van het suikerbietquotum op 1 oktober 2017, zakte de prijs van witte suiker. De gunstige verkoopprijzen voor appelen en peren zijn een welgekomen compensatie voor de oogstverliezen na vrieskou. De groentesectoren stellen hun hoop op een betere toekomst. Sierteelt onder glas neemt een duik na drie betere rondes.

Iets minder land- en tuinbouwers ondervonden de afgelopen zes maanden belemmeringen. Het aandeel daalt van 69% naar 64%. Deze verbetering is voornamelijk te danken aan de betere weersomstandigheden en  de iets gunstigere financiële toestand van het doorsnee land- en tuinbouwbedrijf. In de fruitsector piekt het aandeel met financiële problemen echter naar 71%. De fruitteelt kampte achtereenvolgens met de Ruslandboycot (vanaf augustus 2014 met een nog steeds voelbare nasleep), een nat voorjaar en stormschade (2016) en vorstschade (april 2017). Financiële problemen komen vaak pas met vertraging naar boven.

Het klimaat voor investeringen verbetert lichtjes. Het aandeel landbouwers dat het komende jaar investeringen plant, stijgt verder van 34% naar 37%. Land- en tuinbouwers willen voornamelijk investeren in gebouwen en installaties (23%) en het machinepark (16%).

De landbouwconjunctuurindex verschijnt twee keer per jaar en wordt berekend op basis van een enquête bij deelnemers aan het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. De resultaten van maart 2018 zijn gebaseerd op een extrapolatie van 530 ingevulde enquêtes.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/studies

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw