Steun voor 19 projecten die het aanbod en de consumptie van eiwitten in Vlaanderen diversifiëren en verduurzamen

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 3,5 miljoen euro vrij om de productie van eiwitten in Vlaanderen te stimuleren. Er werden 19 projecten goedgekeurd die het aanbod van eiwitten voor dierlijke en menselijke consumptie in Vlaanderen versterken. Het gaat onder meer om de productie van de zwarte soldatenvlieg voor veevoeder, een eiwit als vervanging voor vismeel in de aquacultuur, maar ook over de verwerking van preiloof.  Met de geselecteerde projecten zet Vlaanderen een volgende stap naar een toekomstgerichte en lokale eiwitvoorziening, in het belang van onze voedselproductie.

Eiwitten zijn essentiële bouwstenen voor mens en dier en zijn van nature aanwezig in voeding van dierlijke en plantaardige oorsprong. Begin 2021 werd de nieuwe Vlaamse eiwitstrategie 2030 gelanceerd. Met die strategie kiest Vlaanderen voor de productie van meer lokaal geteelde plantaardige eiwitten voor onze dagdagelijkse voeding en de verduurzaming van het voeder van dieren. 

De voorbije maanden konden er projecten ingediend worden. Het doel: de realisatie van de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 versnellen en hiermee zorgen voor een duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening. Ook de droogteproblematiek en de waterschaarste worden aangepakt, door eiwitten met een lagere waterimpact te stimuleren en de eiwitten met een hogere waterimpact te verduurzamen of te vervangen.

8 projecten zorgen voor een diverser aanbod door nieuwe eiwitten zoals insecten bijvoorbeeld de zwarte soldatenvlieg, micro-algen, microbiële en eiwitten uit schimmels te integreren in voeding voor dier en mens. Bij verschillende van deze projecten krijgen ook reststromen zoals aardappelschillen en preiloof een tweede leven. Deze projecten dragen met andere woorden niet alleen bij aan de diversifiëring van het eiwitaanbod, maar ook aan de circulaire economie.

Door ketenontwikkeling, praktijkonderzoek en advies rond gras(klaver), luzerne en veldbonen dragen 3 projecten bij aan de doelstelling ‘duurzame diervoeders’ en dringen zo het gebruik van ingevoerde soja en gewasbeschermingsmiddelen terug in de varkens-, pluimvee- en rundveehouderij.

8 projecten spelen tenslotte in op de verbreding en verduurzaming van het eiwitaanbod voor de consument: door nieuwe samenwerkingsverbanden, sensibilisering en/of praktijkonderzoek worden producent, consument en de schakels hiertussen gestimuleerd om meer plantaardige eiwitgewassen en/of –producten te produceren, verwerken, verkopen en consumeren. De eiwitten die in deze projecten aan bod komen zijn lokale soja, noten en peulvruchten zoals rode bonen, gele erwten en kikkererwten.

Deze 19 projecten krijgen in totaal een budget van 3.504.699,13 euro. De projecten lopen maximum twee jaar en zijn ten laatste op 30 juni 2024 afgerond. Meer info op Projecten relance 2021.