Steun voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw en steun voor agrovoeding

Er werd 8,65 miljoen euro vrijgemaakt om nieuwe oproepen voor VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw en Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) te financieren, en 4 miljoen euro voor agrovoeding. Het thema ‘duurzaam waterbeheer’ staat telkens centraal, maar ook projectvoorstellen rond andere thema’s kunnen ingediend worden.

VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw: landbouwers en groepen van landbouwers kunnen tot en met 31 maart 2019 een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij.

Europese Innovatiepartnerschappen (EIP): operationele groepen, waarin onder andere landbouwers en onderzoekers vertegenwoordigd zijn, kunnen tot en met 31 maart 2019 projectvoorstellen indienen bij het Departement Landbouw en Visserij.

VLIF-steun voor de agrovoedingssector: bedrijven uit de agrovoedingssector kunnen tot en met 15 maart 2019 een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor investeringen die de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten verhogen.


Studie-/demodag kunstmeststrooiers voor de toekomst in Geel

Op vrijdag 22 februari organiseren PCLT, Inagro en Ilvo de studie-/demodag "Kunstmeststrooiers voor de toekomst" op de Hooibeekhoeve in Geel. Dit kadert in het demonstratieproject "Bemesten is geen randgebeuren". 
Naast een voorstelling en demo van diverse kunstmeststrooiers krijgt u een toelichting over de milieuaspecten, de toekomst en smart farming van kunstmest strooien. 

Het volledige programma en de link om in te schrijven vindt u op www.pclt.be/kunstmest.

Veetournee 2018

Tijdens de eerste editie van de Veetournee in 2018 werden verschillende infosessies gehouden. Die leverden verschillende artikels op die de afgelopen maanden in de vakpers verschenen. U kunt de drie recentste thema’s op onze website nog eens nalezen: Bedrijfsstrategieën - bio: Omschakeling naar een biologisch rundveebedrijf, Dierenwelzijn: Managen van grote tomen: do’s and don’ts en Selectie en Fokkerij: Kies de voor jouw bedrijf juiste eindbeer.