Stijgende conjunctuur in de land- en tuinbouw

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw gaat er in het voorjaar van 2021 op vooruit. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden steeg licht, maar vooral over de komende 6 maanden zijn de bevraagde land- en tuinbouwers optimistisch. Hiermee volgen de land- en tuinbouwers de stijgende trend van het algemene ondernemersvertrouwen en geloven ze in een herstel van de economische situatie de komende periode. Dat blijkt uit de landbouwconjunctuurenquête, waaraan 500 landbouwers in maart deelnamen.

De conjunctuurindex is gestegen van 71 naar 82. De index kan gaan van 0 tot 200. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. Achter de algemene cijfers gaat een grote variatie schuil. Bijna alle deelsectoren gaan erop vooruit, met als uitschieters vleesvee (100) en sierteelt onder glas (109). Enkel de fruitsector (78) tekent een daling op tegenover de vorige bevraging. 

De conjunctuurindex is gestegen van 71 naar 82. De index kan gaan van 0 tot 200. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden
 
Ondanks de stijging van de conjunctuurindex neemt het aandeel van land- en tuinbouwers die het komende jaar investeringen plannen niet toe. Dat geeft aan dat het herstel nog broos is en dat land- en tuinbouwers nog afwachtend reageren. Deelsector fruit plant de meeste investeringen, gevolgd door melkveehouders. 

Zoals gebruikelijk in de voorjaarsenquête daalt het aantal land- en tuinbouwers die de afgelopen zes maanden belemmeringen hebben ondervonden. De verbetering is voornamelijk te danken aan een gunstigere inschatting van de weersomstandigheden. Tegelijkertijd maken landbouwers echter melding van meer beperkingen van overheidswege en financiële problemen. De meeste belemmeringen werden gemeld door varkenshouders en vleesveehouders.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding, Hilde Crevits: “Het is bemoedigend om te zien dat ook onze landbouwers geloof hebben in marktherstel op korte termijn. Voor de langere termijn is het ook onze opdracht zekerheid te bieden aan landbouwers zodat ze met voldoende vertrouwen investeringen kunnen aangaan.”

Het rapport is beschikbaar via De Vlaamse landbouwconjunctuurindex voorjaar 2021.