Stimulans voor aangepaste voeding voor melkvee

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe maatregel rond het gebruik van aangepast veevoeder voor melkvee goedgekeurd. Het gebruik van methaanreducerend veevoeder heeft een gunstig effect op het milieu en het klimaat. Landbouwers kunnen al in 2022 steun krijgen voor deze milieuvriendelijke maatregel. 

In 2019 werd een convenant ‘Enterische Emissies Rundvee 2019-2030’ afgesloten met de sector om de methaanuitstoot van rundvee te verlagen via marktgerichte en -gestuurde initiatieven. Een eerste set van maatregelen op vlak van veestapel- en voedermanagement is ondertussen uitgewerkt, goedgekeurd en kan vanaf dit jaar door de rundveehouders toegepast worden.

Omdat het toedienen van methaanreducerend veevoeder een meerkost met zich meebrengt voor de veehouder, kunnen landbouwers een tegemoetkoming ontvangen van de Vlaamse overheid. Zo zullen landbouwers al in 2022 op vrijwillige basis kunnen intekenen op één van de vijf methaanreducerende voedermaatregelen, zoals veevoeder dat koolzaadschroot/bierdraf, geëxtrudeerd of geëxpandeerd lijnzaad, koolzaadvet, nitraat of 3-NOP bevat.  

De subsidie kan worden aangevraagd via de verzamelaanvraag 2022. Meer informatie en de subsidievoorwaarden zullen binnenkort kunnen worden geraadpleegd op de website Pre-ecoregelingen.