Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 in openbaar onderzoek

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 in openbaar onderzoek

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) legt de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas voor. Dit zijn de plannen waarmee men de komende jaren, samen met alle waterbeheerders, andere overheden en watergebruikers, de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater wil verbeteren en het risico op overstromingen en droogte verminderen. De plannen bevatten o.a. ook maatregelen en acties gericht naar landbouw.

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 in openbaar onderzoek

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.