Studieavonden veehouderij in januari

Op weg naar minder antibiotica in de rundveehouderij op 13 en 20 januari - webinar om 19u30

De antibioticaproblematiek is en blijft actueel. De reductie van het antibioticagebruik en van de resistentie vraagt grote inspanningen van veehouders en dierenartsen. Het vergt een aangepast management en een andere manier van werken in alle facetten van de bedrijfsvoering. Meer inzetten op preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap.

Daarom organiseren AMCRA, FAVV, FAGG, DISARM (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij twee webinars voor de rundveehouderij. Op het programma: gekende en nieuwe praktijken in het voorkomen en behandelen van de meest voorkomende aandoeningen op melk- en vleesveebedrijven. Het volledige programma en de inschrijvingslink vindt u op onze website in de activiteitenagenda.

Schrijf u snel in voor de webinar op 13/01 Aanpak en voorkomen van ademhalings-en spijsverteringsproblemen (inschrijven tot 10/01) en/of voor de webinar op 20/01 Streven naar een goede klauw- en uiergezondheid (inschrijven tot 17/01).

GemotiVEErd blijven in (zeer) moeilijke tijden op 24 januari – webinar om 20u

Icoon welbevindenAnderen kunnen motiveren en zelf gemotiveerd blijven is een belangrijk aspect van mentaal welzijn. Een grote groep veehouders maakt momenteel moeilijke tijden door. Het is moeilijk om goed personeel te vinden en te houden in de veehouderij. Veehouders met personeel weten dit uit ervaring. De aard van het werk en de vergoeding zijn daar deels verantwoordelijk voor.

Ook voor wie alleen gebruik maakt van familiale arbeid is motiveren en zelf gemotiveerd blijven van groot belang. De waardering vanuit de omgeving, is soms ver te zoeken. Ook de verloning staat vaak niet in verhouding tot de geleverde inspanningen.

Hermina Van Coillie is een ervaren motivatie-experte die zich de afgelopen jaren vooral gespecialiseerd heeft in motivatie op de werkvloer en dit met veehouders en hun meewerkende gezinsleden wil delen. Laat u op weg zetten om anderen en uzelf te (blijven) motiveren, ook en vooral in moeilijke tijden.

Details van het programma van de interactieve webinar op 24 januari en de inschrijvingslink vindt u in de activiteitenkalender 'GemotiVEErd blijven in (zeer) moeilijke tijden' op onze website. Anoniem deelnemen kan zeker.