Subsidie brede weersverzekering aanvragen via verzamelaanvraag

Vanaf 2020 betaalt de Vlaamse overheid een premiesubsidie uit bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering. Landbouwers kunnen de premiesubsidie aanvragen via de verzamelaanvraag 2020, die uiterlijk op 30 april 2020 moet worden ingediend.

Vlaams minister van landbouw Hilde Crevits: “Naar analogie met enkele buurlanden hebben we met de Vlaamse regering beslist om landbouwers te stimuleren om een brede weersverzekering af te sluiten. Vlaanderen komt tot 65% tussen in de premie. Het is belangrijk dat we landbouwers helpen het hoofd boven water te houden als ze getroffen worden door uitzonderlijke weersomstandigheden.

Subsidie aanvragen via verzamelaanvraag

Landbouwers die een erkende brede weersverzekering afsluiten, kunnen een subsidie ontvangen die 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt.

De verzekerde percelen moeten - net als alle percelen die een landbouwer in gebruik heeft - aangegeven worden in de eigen verzamelaanvraag om in aanmerking te komen voor de premiesubsidie.

De subsidieaanvraag gebeurt via een apart onderdeel binnen de verzamelaanvraag 2020. Voor elk van de aangegeven percelen met openluchtteelten kan de landbouwer aanduiden welke teelt verzekerd is. Dit kan zowel de voorteelt, hoofdteelt als nateelt zijn.

30 april en 30 september zijn belangrijke data

De subsidie voor 2020 moet uiterlijk op 30 april 2020 aangevraagd worden via de verzamelaanvraag. 30 april is de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag.

De premiesubsidie aanvragen of extra verzekerde teelten op percelen aanduiden is niet meer mogelijk na 30 april 2020. Het effectief afsluiten van de brede weersverzekering zelf kan in overleg met de verzekeraar wel nog na 30 april 2020.

De verzekeringspremie moet uiterlijk op 30 september 2020 betaald zijn. Enkel premiebetalingen tot en met 30 september komen in aanmerking voor deze subsidie.

Op de markt aangeboden erkende verzekeringsproducten

Voor 2020 worden onderstaande brede weersverzekeringen aangeboden:

Erkende brede weersverzekeringen 2020

Erkend product

Verzekeraar

(onder meer) aangeboden door

Brede Weersverzekering

MS AMLIN Insurance SE

Nuytten Verzekeringen N.V.

Brede weersverzekering België

N.V. Hagelunie

AG Insurance

Brede Weersverzekering / Brede weersverzekering Vlaams Gewest

Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruitteelt) / BFAO U.A. (enkel fruitteelt)

KBC Verzekeringen

SECUFARM® 6

Vereinigte Hagel

Crelan

Leerrijke infonamiddag

Op 5 december 2019 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij op Agribex een infonamiddag over de brede weersverzekering. De aanwezigen kregen eerst een algemene toelichting over de nieuwe premiesubsidie. Nadien kregen de aanbieders van de verschillende erkende brede weersverzekeringen de kans het door hen aangeboden verzekeringsproduct voor te stellen.

De presentaties van de infosessie zijn terug te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/bredeweersverzekering

Bij het vergelijken van de verschillende verzekeringsproducten, kunnen landbouwers dus best niet enkel rekening houden met de kostprijs van de verzekering, maar ook met andere factoren die afhankelijk van het type landbouwbedrijf, van belang zijn. We raden de landbouwers aan steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen te lezen. Zo wordt duidelijk welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van zijn/haar landbouwbedrijf.

Enkele voorbeelden van mogelijke verschillen tussen de verzekeringen:

 • Normen voor weersfenomenen
 • Moeten er bepaalde normen overschreden worden (bv. minimum hoeveelheid neerslag, aantal graden vorst,…) vooraleer de verzekering tussenkomt? 
 • Eigen risico
  Betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde volledig terug, of is er een eigen risico? Zo ja, hoeveel bedraagt het eigen risico?
 • Maximale uitbetaling
  Er kan een beperking zijn op het maximale bedrag dat uitbetaald wordt. 
 • Uitsluitingen
  Onder bepaalde voorwaarden betaalt de verzekering niet uit, bijvoorbeeld bij een van overheidswege ingestelde captatie- of beregeningsverbod. 
 • Kwaliteitsschade
  Is de kwaliteitsschade ook verzekerd of wordt enkel het kwantiteitsverlies vergoed? 
 • Dekkingsperiode
  Vanaf en tot wanneer ben je verzekerd? 
 • Moeten alle teelten of alle percelen van een teelt verzekerd worden? 
 • Hoe wordt het schadepercentage aan het beschadigde gewas of teelt bepaald? 
 • Voor fruittelers: Is alleen de oogst verzekerd of ook de bomen/plantopstand?

Invloed brede weersverzekering op tussenkomst rampenfonds

Bij een ramp die zich voordoet vanaf 2020, kan het rampenfonds nog tussenkomen voor schade aan niet-verzekerde teelten, op voorwaarde dat minstens 25% van het bedrijfsareaal verzekerd is via een erkende brede weersverzekering.

Dus als een landbouwer geen brede weersverzekering afsluit in 2020, zal hij bij een erkende ramp die zich voordoet in 2020 ook geen beroep kunnen doen op het rampenfonds.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.