Teeltinschrijving zaaizaadvermeerdering 2019 via het e-loket

Zaaizaadfirma’s die in 2019 zaaizaden willen vermeerderen, kunnen de ingezaaide of nog in te zaaien partijen met hun noodzakelijke gegevens aanmelden via het e-loket. Voor de zaadpartijen waarvan het dossier volledig is verklaard, kunnen de zaaizaadfirma’s de teeltinschrijvingen vervolgens indienen via het e-loket.

De volgende indieningsdata zijn van toepassing:

  • alle soorten, ingezaaid vóór 31/12: 31/01,

  • overjaarse grassen en klavers, tweede en volgende teeltjaar: 15/03,

  • alle soorten, ingezaaid tussen 31/12 en 15/04: 30/04,

  • alle soorten, ingezaaid na 15/04: 15/05.

Met de indiening van de teeltinschrijvingen vragen de zaaizaadfirma’s het Departement Landbouw en Visserij de noodzakelijke kwaliteitscontroles uit te voeren op de ingediende teelten en geoogste zaaizaadpartijen.

Enkel de zaaizaadpartijen die na alle controles voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen, worden gecertificeerd en kunnen in de handel worden gebracht.

Op het e-loket staat meer informatie over het aanmelden van de zaadpartijen en het indienen van de teeltinschrijvingen.

Meer info is te vinden op http://lv.vlaanderen.be/nl/plant/zaaizaden/gecertificeerde-zaaizaden.

Meer informatie

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het. Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.