Terugbetaling van de inhoudingen voor financiële discipline

Op 12 oktober 2016 werd de terugbetaling van de inhoudingen voor financiële discipline uitgevoerd.

Voor de campagne 2014 werd in het kader van de financiële discipline, die Europees opgelegd wordt, 1,302214% op het totale bedrag aan rechtstreekse inkomenssteun boven de 2.000 euro afgehouden. Dit bedrag diende als crisisreserve. Deze crisisreserve werd in 2015 niet ingezet waardoor de lidstaten het teveel aan middelen opnieuw kunnen verdelen over de betrokken landbouwers. De herverdeling gebeurt op basis van de aangevraagde steun voor de campagne 2015.

In Vlaanderen wordt een bedrag van € 2.842.458 over 16.198 landbouwers verdeeld. Het terug te betalen bedrag bedraagt 1,4060745% van alle bedragen aan rechtstreekse inkomenssteun (basisbetaling, vergroening, herverdelingspremie, premie voor jonge landbouwer, premie voor de productie van vleeskalveren, zoogkoeienpremie) boven de 2.000 euro.

In de tweede helft van oktober kan de landbouwer de afrekening met de details van de berekening op het e-loket raadplegen.

Voor verdere informatie en eventuele vragen kunnen landbouwers best contact opnemen met hun buitendienst: http://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/inkomenssteun

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw