Tiendaagse van de geestelijke gezondheid: ‘Samen veerkrachtig’

Onder deze noemen vindt dit jaar van 1 tot 10 oktober de tiendaagse van de geestelijke gezondheid plaats. Op dit ogenblik wordt de veerkracht van de landbouwer enorm uitgedaagd. Er zijn een hele hoop zaken die het land- en tuinbouwers moeilijk maken en zorgen veroorzaken.

Durf de uitgestoken hand te grijpen

Het zit niet echt in onze natuur om met onze zorgen naar buiten te komen. Nochtans is het belangrijk om er niet alleen mee te blijven zitten. Bij iemand terecht kunnen waar je op verhaal kunt komen wanneer het minder gaat kan een groot verschil maken. Je zorgen delen met anderen helpt om ze gemakkelijker te kunnen dragen.

Het Departement Landbouw en Visserij geeft financiële ondersteuning aan de vzw Boeren op een Kruispunt zodat landbouwers hun verhaal kwijt kunnen in alle discretie en zonder kosten. Naast een brede deskundige ondersteuning van de adviseurs biedt Boeren op een Kruispunt ook gratis psychologische ondersteuning door een team van psychologen die snel inzetbaar zijn.

Boeren op een Kruispunt wordt vaak beschouwd als een organisatie voor stoppende landbouwers of landbouwers die moeten heroriënteren. Zover hoeft het niet te komen vooraleer je hen contacteert. Het aanbod is veel breder en heel laagdrempelig. Je kan met je problemen bij Boeren op een Kruispunt terecht en ook met zorgen of vragen die je niet meteen als een probleem ervaart, kan je bij hen terecht. Bel Boeren op een Kruispunt op het gratis nummer 0800/99.138 of surf naar de website https://www.boerenopeenkruispunt.be.

Oprechte betrokkenheid

Dit jaar staan ontmoeting en sociale verbondenheid centraal in de tiendaagse van de geestelijke gezondheid.

De drempel om hulp te vragen is vaak (te) groot, dat is niet alleen in de landbouw het geval. Soms hebben we als mens een duwtje in de rug nodig om de stap te zetten. Die helpende hand kunnen we allemaal geven, door oprechte betrokkenheid te tonen wanneer we iemand ontmoeten. Kom je in je professionele relatie, in het verenigingsleven of in de vrienden- of familiekring in contact met een landbouwer, dan kan oprechte betrokkenheid, luisteren hoe het echt met hem (of haar) gaat ,misschien wel het verschil maken. En als hijzijn zijn zorgen met je deelt, kan je ook vertellen dat Boeren op een Kruispunt met de uitgestoken hand klaar staat. Sowieso is jouw oprechte betrokkenheid van onschatbare waarde voor de landbouwer.

Actieplan welbevinden

Op dit ogenblik wordt op initiatief van minister Hilde Crevits gewerkt aan een actieplan om het welbevinden van de landbouwer te verbeteren. De diverse actoren die bij de landbouw betrokken zijn, zal worden gevraagd om een engagement op te nemen om het welbevinden van de landbouwer te verbeteren.

Het Departement Landbouw en Visserij zal naast de blijvende ondersteuning van Boeren op een Kruispunt een aantal bijkomende initiatieven nemen om hiertoe bij te dragen.

Meer info en een overzicht van het zorgaanbod vind je op onze website bij Welbevinden.

Dit artikel werd verstuurd met de nieuwsflash Landbouw en Visserij. Abonneer u hierop en schrijf u in via Nieuwsflash.