Tijdelijke VLIF-waarborg voor varkensbedrijven getroffen door Afrikaanse varkenspest: aanvragen vóór 1 juni 2019

Het Departement Landbouw en Visserij heeft via het VLIF een tijdelijke waarborgregeling uitgewerkt voor varkensbedrijven in Vlaanderen die kampen met liquiditeitstekorten naar aanleiding van de crisis van de Afrikaanse varkenspest. Het ministerieel besluit hierover is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2019. Landbouwers kunnen deze tijdelijke VLIF-waarborg aanvragen tot en met 31 mei 2019.

Het gewaarborgde krediet slaat ofwel op het verhogen van de werkingsmiddelen voor de operationele kosten (voederkosten, veeartskosten, enz.), ofwel op het herfinancieren van bestaande leningen.

De waarborg is toegankelijk voor bedrijven waarbij de omzet uit de varkenshouderij minstens 50% bedraagt. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn bedrijf een negatieve gevolgen ondervindt van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest.

De maximale looptijd van de kredieten bedraagt zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is van mening “dat het goed nieuws is dat de varkensbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest, kunnen rekenen op de nodige steun. Zo kunnen zij de nodige maatregelen nemen om de verspreiding tegen te gaan.”

Meer informatie over de waarborgregeling en de  voorwaarden: Waarborg voor overbruggingskredieten voor varkensbedrijven getroffen door de Afrikaanse varkenspestcrisis

Landbouwbedrijven kunnen uiterlijk op 31 mei 2019 een aanvraag indienen via het e-loket.

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.