Transitie Programmatische aanpak stikstof (PAS): hoe bereid ik mij voor als veehouder?

Op 23 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering over de Conceptnota PAS (Departement Omgeving). Deze beslissing heeft veel impact op de economische sector veehouderij. Riccy Focke werd aangesteld als transitiemanager bij het Departement Landbouw en Visserij om veehouders correct te informeren over het beleid en de gevolgen. Daarnaast worden de veehouders sectorbreed ondersteund bij het maken van toekomstplannen om zich aan te passen en bij het zoeken naar aanvullend inkomen naast of in plaats van een veehouderijactiviteit. 

Praktische informatie op vragen zoals ‘hoe bereken ik de impactscore van mijn bedrijf’, ‘wat als ik stopzetting overweeg’ of 'hoe schat ik eventuele financiële gevolgen in’ vindt u op onze webpagina Transitie programmatische aanpak stikstof (PAS).