Twaalf nieuwe rassen wintertarwe op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst zijn 12 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen. U vindt hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production et filières - Gembloux). Deze officiële proeven zijn uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor Landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 9 centra gesitueerd in de volgende landbouwstreken: Condroz(2), Leemstreek (3), Zand-leemstreek (2) en Polders (2).

In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten van de twee proefjaren (2017-2018 en 2018-2019) samengevat. Tabel 2 bevat de waarnemingen van de proeven gedurende de twee proefjaren (2017-2018 en 2018-2019). In tabel 3 worden de technologische kenmerken van de 8 nieuwe rassen vergeleken met de standaarden over de twee proefjaren. Tot slot volgt extra informatie van de nieuw toegelaten rassen.

Tabel 1: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven 2017-2018 en 2018-2019 van de nieuw toegelaten rassen in vergelijking met de standaardrassen.

Rassen

Opbrengsten 2018 (kg/ha)

Opbrengsten 2018 (%)

Opbrengsten 2019 (kg/ha)

Opbrengsten 2019 (%)

Gemiddelde opbrengst (kg/ha)

Gemiddelde opbrengst (%)

Somax CS

10086

97

10859

106

10550

102

Solange CS

10577

101

10999

107

10830

104

RGT Clipso

10761

103

10114

98

10373

100

Cubitus

10459

100

10743

104

10629

102

Antibes

10801

103

11247

109

11069

107

SU Ecusson

10924

105

11142

108

11055

106

WPB Bridge

11046

106

11554

112

11351

109

LG Apollo

10890

104

11085

108

11007

106

LG Keramik

10575

101

11436

111

11091

107

LG Lunaris

11690

112

11258

109

11431

110

Peter

10864

104

11227

109

11082

107

KWS Keitum

11185

107

11558

112

11409

110

Edgar

9991

96

10143

99

10082

97

Atomic

10427

100

10151

99

10261

99

Limabel

10679

102

10901

106

10812

104

Alcides

10795

103

10698

104

10736

103

 Bodecor

10314

99

9739

95

9968

96

WPB Ebey

10470

100

10433

101

10454

101

KWS Talent

10466

100

10400

101

10426

100

Gemiddelde van de standaard-rassen

10449

100

10353

101

10391

100

 
Tabel 2: Waarnemingen van de rassenproeven 2017-2018 en 2018-2019 van de nieuw toegelaten rassen tot rassenlijst in 2019 in vergelijking met de standaardrassen [schaal (1-9): 9 geeft de meest gunstige waarde weer].

Rassen

Koude

(1-9)

Legering      (1-9)

Witziekte     (1-9)

Gele roest (1-9)

Bruine roest    (1-9)

Septoria bladvlekken

(1-9)

Aarziekten

(1-9)

Plantlengte (cm)

Vroegheid aarvorming (dagen)*

Somax CS

5.0

9.0

7.8

8.8

7.4

7.9

7.0

89

-4.4

Solange CS

4.5

9.0

8.3

9.0

7.1

6.8

7.5

91

0.1

RGT Clipso

6.0

9.0

7.6

8.6

7.0

6.5

7.5

94

-4.0

Cubitus

6.0

9.0

6.7

8.8

8.6

7.1

8.5

89

-4.2

Antibes

7.0

9.0

8.5

8.9

7.0

6.3

7.0

87

-2.9

SU Ecusson

6.0

9.0

8.9

9.0

6.8

7.4

7.5

96

-0.7

WPB Bridge

5.5

9.0

9.0

9.0

7.6

7.5

7.0

86

-1.3

LG Apollo

5.5

9.0

8.3

8.9

7.6

8.2

7.5

99

1.8

LG Keramik

8.0

9.0

8.6

8.7

7.3

7.5

7.5

99

-0.5

LG Lunaris

7.0

9.0

8.6

8.7

7.7

6.7

7.5

96

0.0

Peter

6.0

9.0

8.7

8.9

7.9

6.4

7.5

93

0.1

KWS Keitum

5.5

9.0

9.0

7.5

5.8

6.1

7.5

99

0.7

Edgar

7.5

9.0

9.0

8.9

6.2

6.5

7.5

101

2.2

Atomic

6.0

9.0

8.8

8.0

6.5

6.4

7.5

92

-0.3

Limabel

6.5

9.0

8.9

8.9

7.5

7.3

7.0

97

0.0

Alcides

7.0

9.0

8.7

9.0

7.0

7.4

8.0

90

0.4

Bodecor

6.0

9.0

8.4

8.07.6

6.5

 

7.0

92

0.4

WPB Ebey

7.5

9.0

9.0

8.9

8.4

6.9

7.5

94

1.2

KWS Talent

8.0

9.0

8.8

7.9

7.3

6.7

8.0

103

-0.4

Gemiddelde van de standaard-rassen

6.9

9.0

8.8

8.5

7.3

6.8

7.5

95

0.5

* Het referentieras voor aarvorming is Limabel.

Tabel 3: Samenvatting van de technologische eigenschappen van de proeven 2017-2018 en 2018-2019 van de nieuw toegelaten rassen tot de rassenlijst in 2019 in vergelijking met de standaardrassen

Rassen

Duizend korrel gewicht

(g)

Hectoliter gewicht

(kg)

Valgetal van Hagberg

(s)

Eiwitgehalte

(%)

 Zélény test

(ml)

Verhouding Zélény/eiwit

Somax CS

42

79

351

11.9

34

2.9

Solange CS

45

78

377

11.4

27

2.4

RGT Clipso

49

79

374

12.1

35

2.9

Cubitus

47

81

410

12.5

45

3.6

Antibes

49

79

350

11.0

30

2.7

SU Ecusson

47

79

305

11.0

15

1.4

WPB Bridge

46

77

343

11.2

24

2.1

LG Apollo

50

79

328

11.6

24

2.0

LG Keramik

49

81

387

11.5

40

3.5

LG Lunaris

47

80

271

10.7

32

3.0

Peter

49

80

422

11.6

39

3.4

KWS Keitum

52

78

248

10.1

20

2.0

Edgar

46

78

379

11.6

36

3.1

Atomic

47

78

441

11.8

37

3.2

Limabel

47

79

373

11.6

25

2.2

Alcides

43

78

365

11.3

14

1.2

Bodecor

44

79

333

11.2

15

1.4

WPB Ebey

41

79

389

11.2

24

2.2

KWS Talent

45

79

392

10.9

32

2.9

Gemiddelde van de standaard-rassen

45

79

381

11.4

26

2.3

EXTRA INFORMATIE OVER DE NIEUW-TOEGELATEN RASSEN

Somax CS

Aanvrager: Caussade Semences
Aanvraaggemachtigde: Caussade Semences
Kweker: Caussade Semences
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77403

Solange CS

Aanvrager: Caussade Semences
Aanvraaggemachtigde: Caussade Semences
Kweker: Caussade Semences
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77405

RGT Clipso

Aanvrager: RAGT 2n
Aanvraaggemachtigde: RAGT 2n
Kweker: RAGT 2n
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77413

Cubitus

Aanvrager: Secobra saatzuch Gmbh
Aanvraaggemachtigde: Secobra Recherches
Kweker: Secobra saatzuch Gmbh
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77415

Antibes

Aanvrager: Ets Lemaire Deffontaines
Aanvraaggemachtigde: Ets Lemaire Deffontaines
Kweker: Ets Lemaire Deffontaines
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77417

SU Ecusson

Aanvrager: Saaten Union Recherche SAS
Aanvraaggemachtigde: Asur Plant Breeding
Kweker: Saaten Union Recherche SAS
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77419

WPB Bridge

Aanvrager: Wiersum Plantbreeding B.V.
Aanvraaggemachtigde: Wiersum Plantbreeding B.V.
Kweker: Wiersum Plantbreeding B.V.
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77484

LG Apollo

Aanvrager: Limagrain Europe
Aanvraaggemachtigde: Limagrain Europe S.A.
Kweker: Limagrain Europe
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77486

LG Keramik

Aanvrager: Limagrain Europe
Aanvraaggemachtigde: Limagrain Europe S.A.
Kweker: Limagrain Europe
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77488

LG Lunaris

Aanvrager: Limagrain Europe
Aanvraaggemachtigde: Limagrain Europe S.A.
Kweker: Limagrain Europe
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77490

Peter

Aanvrager: Saatzucht Firlbeck
Aanvraaggemachtigde: Saatzucht Firlbeck
Kweker: Saatzucht Firlbeck
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77492

KWS Keitum

Aanvrager: KWS Lochow GMBH
Aanvraaggemachtigde: KWS Lochow GMBH
Kweker: KWS Lochow GMBH
Het ras heeft aan de proeven in 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 77494

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.