Twee nieuwe rassen Engels raaigras op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst zijn twee nieuwe rassen Engels raaigras opgenomen: MAGENA en MELFORCE. Het ILVO voerde hiervoor vanaf 2018 de officiële proeven uit in opdracht van het Vlaams Comité voor het beheer van de rassenlijsten voor landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 4 jaar onderzoek: MAGENA en MELFORCE

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandleemstreek, zandstreek en Kempen. Twee proevencycli werden uitgezaaid in de lente en verder 3 jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid. 

Melforce wordt in tabel 1 vergeleken met de standaarden Besser en Birtley, en Magena wordt in tabel 2 vergeleken met de standaarden Melpetra en Polim. Het gemiddelde van de opbrengsten van de standaarden werd gelijkgesteld aan 100. Finaal volgt een korte beschrijving van de nieuw toegelaten rassen.

De roestresistentie wordt uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9 waarbij 9 wijst op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap. De persistentie wordt uitgedrukt in percentage belangrijkheid Engels raaigras in de begrazingsproeven.

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het tussentype tetraploïd ras van Engels raaigras Melforce tot de rassenlijst toegelaten in 2022
Kenmerken Besser Birtley Melforce
Opbrengst groene massa (%) Jaar 1 (*) 101,3 98,7 99,2
Opbrengst groene massa (%) Jaar 2 (*) 100,7 99,3 102,3
Opbrengst groene massa (%) Jaar 3 (*) 100,8 99,2 108,8
Opbrengst droge stof (%) Jaar 1 (*) 102 98 101
Opbrengst droge stof (%) Jaar 2 (*) 101,7 98,3 103
Opbrengst droge stof (%) Jaar 3 (*) 100,1 99,9 103,6
Vroegheid eerste snede (grashoogte in cm op 15 - 20 april) 20,6 21,9 22
Roestresistentie (1-9) 6,7 7,2 7,3
Persistentie begrazing (%) 84,3 90 88,9
Begin datum aarvorming 12/mei 12/mei 16/mei
Gemiddelde datum aarvorming 23/mei 24/mei 24/mei

(*) = gemiddelde opbrengst van Besser en Birtley is gelijkgesteld aan 100. 

Tabel 2: Resultaten van de proeven met het late tetraploïde ras van Engels raaigras Magena tot de rassenlijst toegelaten in 2022
Kenmerken Melpetra Polim Magena
Opbrengst groene massa (%) Jaar 1 (*) 96,9 103,1 102,1
Opbrengst groene massa (%) Jaar 2 (*) 97,7 102,3 103,7
Opbrengst groene massa (%) Jaar 3 (*) 99,8 100,2 105,7
Opbrengst droge stof (%) Jaar 1 (*) 98,2 101,8 104,2
Opbrengst droge stof (%) Jaar 2 (*) 98,8 101,2 106,1
Opbrengst droge stof (%) Jaar 3 (*) 99,8 100,2 105
Vroegheid eerste snede (grashoogte in cm op 15 - 20 april) 20,6 21,9 20,7
Roestresistentie (1-9) 6,2 6,9 7,1
Persistentie begrazing (%) 87,2 86,9 87,9
Begin datum aarvorming 25/mei 22/mei 18/mei
Gemiddelde datum aarvorming 2/jun 29/mei 28/mei

(*) = gemiddelde opbrengst van Melpetra en Polim is gelijkgesteld aan 100

Korte beschrijving van de nieuw opgenomen rassen in 2022

Melforce
Dossiernummer* VG/A/018/00214 (VG/A/LOLPE/00214)
Kweker DLF Seeds A/S
Aanvrager ILVO-PLANT
Aanvraaggemachtigde -
Type Tussen type, tetraploïd

 

Magena
Dossiernummer* VG/A/018/00212 (VG/A/LOLPE/00212)
Kweker DLF Seeds A/S
Aanvrager ILVO-PLANT
Aanvraaggemachtigde -
Type Laat type, tetraploïd

*vanwege een nieuwe IT-toepassing voor het beheer van rasdossiers, werd gekozen om naar de dossiernummers en in het bijzonder de verwijzing naar de soort, de EPPO-code te gebruiken. De volgnummers voor de dossiers blijven vanwege de traceerbaarheid ongewijzigd.