Twee nieuwe rassen gerst op Belgische rassenlijst

Veld met verschillende stroken gerst

Op de Belgische rassenlijst zijn twee nieuwe rassen wintergerst opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production et filières - Gembloux). Deze officiële proeven werden uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor Landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 7 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Polders (1), Zandstreek (1), Zand-leemstreek (1), Leemstreek (3) en Condroz (1).

In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten van de twee proefjaren (2018-2019 en 2019-2020) samengevat. Tabel 2 bevat de waarnemingen van de proeven gedurende de twee proefjaren (2018-2019 en 2019-2020). In tabel 3 worden de technologische kenmerken van de nieuwe rassen vergeleken met de standaarden over de twee proefjaren (2018-2019 en 2019-2020). Tot slot volgt extra informatie over de nieuw toegelaten rassen.

Tabel 1. Samenvatting van de opbrengsten van de nieuw toegelaten rassen in vergelijking met de standaardrassen bepaald tijdens de proeven 2018-2019 en 2019-2020
Rassen Opbrengsten 2019 (kg/ha) Opbrengsten 2019 (%) Opbrengsten 2020 (kg/ha) Opbrengsten 2020 (%) Gemiddelde opbrengst (kg/ha) Gemiddelde opbrengst (%)
LG Zagora 9708 105 9389 104 9534 105
Abbeyroad 9340 101 9198 102 9262 102
Rafaela 8779 95 9466 105 9154 101
KWS Meridian 9048 98 9041 100 9044 99
Monique 9608 104 9527 106 9564 105
Quadriga 9416 102 9265 103 9334 102
Hedwig 9179 100 7826 87 8441 93
Gemiddelde van de standaard-rassen 9206 100 9025 100 9107 100

 

Tabel 2. Samenvatting van de waarnemingen gedaan tijdens de rassenproeven 2018-2019 en 2019-2020 van de nieuw toegelaten rassen in vergelijking met de standaardrassen [schaal (1-9): 9 geeft de meest gunstige score weer].
Rassen Koude (1-9) Legering (1-9) Witziekte (1-9) Bladvlekken-ziekte (1-9) Helmintho-sporium (1-9) Dwergroest (1-9) Plant-lengte (cm) Vroegheid aarvorming (dagen)*
LG Zagora - 7,9 6,8 5,9 8,1 7,7 110 -5
Abbeyroad - 7,4 6,3 7,6 8,2 6,8 113 -6
Rafaela - 7,0 6,9 6,6 8,9 5,6 115 -7
KWS Meridian - 8,2 8,3 7,3 8,1 6,5 122 0
Monique - 7,1 8,5 7,7 7,7 7,6 121 -3
Quadriga - 8,1 8,1 7,7 7,2 5,9 121 0
Hedwig - 7,6 8,8 7,8 8,6 6,8 123 -2
Gemiddelde van de standaard-rassen - 7,6 8,1 7,4 8,1 6,5 120 -2,3

* Het referentieras voor aarvorming is KWS Meridian

Tabel 3. Samenvatting van de technologische eigenschappen van de nieuw-toegelaten rassen bepaald tijdens de proeven 2018-2019 en 2019-2020 in vergelijking met de standaardrassen
Rassen Duizend korrel gewicht (g) Hectoliter gewicht (kg) Sortering > 2,5 mm (s) Eiwit gehalte (%)
LG Zagora 48 69 91 11,9
Abbeyroad 49 68 92 11,8
Rafaela 49 63 80 11,5
KWS Meridian 49 67 91 11,9
Monique 47 68 88 12,2
Quadriga 52 67 88 11,7
Hedwig 47 67 88 11,9
Gemiddelde van de standaard-rassen 49 67 87 11,8

Extra informatie over de nieuw-toegelaten rassen

LG ZAGORA
Aanvrager LIMAGRAIN Europe
Aanvraaggemachtigde Limagrain Nederland
Kweker LIMAGRAIN Europe
Het ras heeft aan de proeven deelgenomen onder de referentie 69168

 

ABBEYROAD
Aanvrager LEMAIRE-DEFFONTAINES
Aanvraaggemachtigde -
Kweker LEMAIRE-DEFFONTAINES
Het ras heeft aan de proeven deelgenomen onder de referentie 69173