Twee nieuwe rassen industriële cichorei op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst zijn twee nieuwe rassen industriële cichorei opgenomen: SERPENTINE en EPONA. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de officiële rassenproeven uitgevoerd door de afdelingen voor rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO Plant – Merelbeke en CRA-W: Département Production végétale Gembloux) en door INAGRO (Rumbeke-Beitem) in opdracht van de Technisch Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de nationale catalogus voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 3 jaar onderzoek: SERPENTINE

De proeven werden aangelegd in zes centra: zandleemstreek (4 veldproeven) en leemstreek (2 veldproeven). De resultaten van de drie proefjaren (2019, 2020 en 2021) van deze proeven worden weergegeven in tabellen 1 en 2. Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Bij gebruik van een cijferschaal (1-9) wijst 9 op de meest gunstige beoordeling van de betrokken eigenschap.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek: EPONA

De proeven werden aangelegd in zes centra: zandleemstreek (4 veldproeven) en leemstreek (2 veldproeven). De resultaten van de twee proefjaren (2020 en 2021) van deze proeven worden weergegeven in tabellen 3 en 4. Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Bij gebruik van een cijferschaal (1-9) wijst 9 op de meest gunstige beoordeling van de betrokken eigenschap.

Tabel 1: Resultaten van het industriële cichoreiras tot de rassenlijst toegelaten in 2022 op basis van de proeven in 2019, 2020 en 2021
Rassen Opbrengst verse wortels (% relatief) 2019 Opbrengst verse wortels (% relatief) 2020 Opbrengst verse wortels (% relatief) 2021 Gewogen gemiddelde Opbrengst aan koolhydraten (% relatief) 2019 Opbrengst aan koolhydraten (% relatief) 2020 Opbrengst aan koolhydraten (% relatief) 2021 Gewogen gemiddelde Gehalte aan koolhydraten (% op verse massa) 2019 Gehalte aan koolhydraten (% op verse massa) 2020 Gehalte aan koolhydraten (% op verse massa) 2021 Gewogen gemiddelde Polymerisatiegraad 2019 Polymerisatiegraad 2020 Polymerisatiegraad 2021 Gewogen gemiddelde
Centra 5 4 5 Gewogen gemiddelde 5 4 5 Gewoden gemiddelde 5 4 5 Gewogen gemiddelde 5 4 5 Gewogen gemiddelde
KOTO 95 93 97 95 99 98 102 100 20,1 20,3 19,5 20 12 12,3 10,6 11,6
LEGATO 99 100 100 99 103 101 102 102 19,9 19,6 19,1 19,5 11,3 11,8 9,9 11
OBOE 105 103 106 105 101 100 101 101 18,5 18,8 17,8 18,3 11,7 12,1 10 11,2
SELENITE 103 101 98 101 99 99 97 98 18,5 18,8 18,5 18,6 9,8 11,1 9,1 9,9
PYROXENE 99 102 99 100 97 102 97 98 18,8 19,2 18,3 18,8 9,9 10,7 8,9 9,8
LARIMAR 104 101 99 102 107 102 99 103 19,6 19,5 18,6 19,2 11,2 11,8 9,9 10,9
Gemiddelde van de standaarden 100 100 100 100 100 100 100 100 19,2 19,4 18,7 19,1 11 11,6 9,7 10,7
SERPENTINE 101 109 105 105 100 104 104 102 18,8 18,5 18,4 18,6 10,8 10,8 9,2 10,2
100 = kg/ha 68188 64462 64392 65768 12988 12466 12019 12493 - - - - - - - -

 

Tabel 2 : Algemene kenmerken van het industriële cichoreiras tot de rassenlijst toegelaten in 2022 op basis van de proeven in 2019, 2020 en 2021
Rassen Jeugdgroei (1-9) Bodem-bedekking (1-9) Loofont-wikkeling* (1-9) Groenblij-ven loof (1-9) Koprot wortels (%) Flankrot wortels (%) Tarra (%) Wortel-lengte (cm) Wortel-breedte (cm) Vertakte wortels (%) Holle wortels (%)
KOTO 6,5 8,7 - 7 8,8 16,7 9,3 24,6 8,1 3,1 32,4
LEGATO 6,7 7,3 - 7 8,4 13,8 8,9 25 8,3 3 32,3
OBOE 5,9 6,7 - 7 8,6 14,6 8,1 25,2 8,2 3,9 23,4
SELENITE 7,3 7,7 - 7 11,8 17,1 9,6 25,2 8,3 2,4 24,6
PYROXENE 7 8,3 - 5 12,3 14,9 9 25 8,1 2,2 21,9
LARIMAR 6,9 6,3 - 7 7,3 14,1 9,7 24,3 8,2 3,7 23,4
Gemiddelde van de standaarden 6,7 7,5 - 6,7 9,5 15,2 9,1 24,9 8,2 3 26,3
SERPENTINE 6,5 7 - 7 8,3 15,9 8,7 24,8 8,4 3,5 24,8

 *geen significante verschillen tussen de rassen en daarom geen rapportering

Tabel 3: Resultaten van het industriële cichoreiras tot de rassenlijst toegelaten in 2022 op basis van de proeven in 2020 en 2021
Rassen Opbrengst verse wortels (% relatief) 2020 Opbrengst verse wortels (% relatief) 2021 Gewogen gemiddelde Opbrengst aan koolhydraten (% relatief) 2020 Opbrengst aan koolhydraten (% relatief) 2021 Gewogen gemiddelde Gehalte aan koolhydraten (% op verse massa) 2020 Gehalte aan koolhydraten (% op verse massa) 2021 Gewogen gemiddelde Polymerisatiegraad 2020 Polymerisatiegraad 2021 Gewogen gemiddelde
Centra 5 4 Gewogen gemiddelde 5 4 Gewogen gemiddelde 5 4 Gewogen gemiddelde 5 4 Gewogen gemiddelde
KOTO 93 97 96 98 102 100 20,3 19,5 19,9 12,3 10,6 11,4
LEGATO 100 100 100 101 102 102 19,6 19,1 19,4 11,8 9,9 10,8
OBOE 103 106 105 100 101 101 18,8 17,8 18,2 12,1 10 10,9
SELENITE 101 98 99 99 97 98 18,8 18,5 18,7 11,1 9,1 10
PYROXENE 102 99 100 102 97 99 19,2 18,3 18,7 10,7 8,9 9,7
Gemiddelde van de standaarden 100 100 100 100 100 100 19,4 18,7 19 11,6 9,7 10,5
EPONA 103 104 104 106 107 107 20 19,2 19,5 11,9 9,8 10,7
100 = kg/ha 64462 64392 64423 12466 12019 12218 - - - - - -

 

Tabel 4: Algemene kenmerken van het industriële cichoreiras tot de rassenlijst toegelaten in 2022 op basis van de proeven in 2020 en 2021.
Rassen Jeugdgroei (1-9 Bodembedekking (1-9) Loofontwikkeling (1-9) Groenblijven loof (1-9) Koprot wortels (%) Flankrot worels (%) Tarra Wortellangte (cm) Wortelbreedte (cm) Vertakte wortels (%) Holle wortels (%)
KOTO 6,4 8,5 - 7 8,6 20,2 10,9 22,9 8,2 3,4 30,7
LEGATO 7 7,5 - 7 7,8 16,6 9,9 23,3 8,3 2,8 33,3
OBOE 6,4 7 - 7 8,3 16,9 9,1 23,3 8,1 3,7 22,9
SELENITE 7,8 7,5 - 7 9,2 16,7 10,7 23,3 8,2 2 24,6
PYROXENE 7,1 8,5 - 5 9,1 17,8 10,2 23,1 8,1 2,4 23,7
Gemiddelde van de standaarden 6,9 7,8 - 6,6 8,6 17,6 10,2 23,2 8,2 2,9 27
EPONA 7,1 7 - 8 5,8 15,3 10,6 23,1 8,2 4,9 22,8

 *geen significante verschillen tussen de rassen en daarom geen rapportering 

Korte beschrijving van de nieuw opgenomen rassen in 2022

Serpentine
Dossiernummer RW 140085
Kweker SAS FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS
Aanvrager SAS FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS
Aanvraaggemachtigde -

 

Epona
Dossiernummer RW 140089
Kweker CHICOLINE div. De S.A. COSUCRA-GROUPE WARCOING
Aanvrager CHICOLINE div. de S.A. COSUCRA-GROUPE WARCOING + ILVO Plant co-obtention
Aanvraaggemachtigde -