Uitbetaling crisissteun voor de melkvee- en varkenshouderij

De crisissteun voor de varkensbedrijven met registratie in het AB-register en de melkveebedrijven met IKM-certificaat werd op 10 maart 2017 uitbetaald.

Op 10 maart 2017 werd aan de Vlaamse varkens- en melkveehouders éénmalig het voorbehouden bedrag van het Europese en Vlaamse crisisbudget uitbetaald.

Deze maatregel wil de landbouwers in de veehouderijsectoren die projecten ter bevordering van een kwaliteitsvolle en duurzame productie uitvoeren, gericht steunen. Voor de varkenshouders werd hiervoor een totaalbudget van € 1.065.000 gereserveerd, waarvan € 737.848 Europees budget en € 327.152 Vlaams budget. Het totaalbedrag voor de melkveehouders bedraagt € 2.065.750, waarvan € 1.431.183 Europese middelen en € 634.567 Vlaamse middelen.

Er zijn 4370 melkveehouders met IKM-certificaat die deze crisissteun ontvangen.

Aan de betrokken melkveehouders wordt een bedrag van € 468 per bedrijf uitbetaald als ze  aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Vlaamse landbouwer zijn die GLB-actief was op 21 april 2016 én
  • actieve melkveehouder zijn (op basis van de lijsten bij het melkcontrolecentrum MCC vzw) én
  • verantwoordelijke zijn van minstens één productie-eenheid die een geldig IKM-certificaat heeft op 31 december 2016.

Er zijn 2803 varkenshouders met AB-register die deze crisissteun ontvangen.

Aan de betrokken varkenshouders wordt een bedrag van € 335,12 per veebeslag uitbetaald, als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Vlaamse landbouwer zijn die GLB-actief was op 21 april 2016 én
  • over minimaal één actief varkensveebeslag beschikken én
  • waarvoor het varkensbeslag geregistreerd is bij het AB-register uiterlijk op 31 december 2016.

Om te vermijden dat er kunstmatig omstandigheden worden gecreëerd waardoor landbouwers onterecht steun zouden genieten (onder meer door inschrijving voor deelname aan AB register op 31 december 2016, maar niet meer vanaf 2017), worden enkel  de landbouwers betaald die hun bijdrage met betrekking tot 2017 hebben betaald (voor 1 maart 2017).

Varkenshouders die gekoppeld zijn aan een gemeenschappelijk veebeslag hebben elk de helft van het premiebedrag uitbetaald gekregen. 

Voor beide uitbetalingen werd een kleine budgettaire reserve aangelegd voor de behandeling van bezwaren en eventuele fouten in de gegevens. Het niet gebruikte deel van elke reserve zal verdeeld worden over de betrokken melkveehouders en varkenshouders en zal eind september 2017 uitbetaald worden.

Indien de melkveehouder of varkenshouder niet akkoord gaat met de uitbetaling, dan kan hij binnen de 30 kalenderdagen vanaf de uitbetaaldatum een bezwaar indienen bij de bevoegde buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en eventueel vergezeld van nodige stavingsstukken.

Vragen over deze uitbetalingen kunnen ook gesteld worden aan de plaatselijke buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).