Uitbetaling voorschot zoogkoeienpremie en voorschot premie voor vergroening campagne 2017

Op 30 november 2017 werd het voorschot van de zoogkoeienpremie en het voorschot van de premie voor vergroening uitbetaald aan de Vlaamse landbouwers. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

Voorschot premie voor het behoud van de intensieve zoogkoeienhouderij uitbetaald

De landbouwers die voor de campagne 2017 een geldige deelnameverklaring hebben ingediend via het e‑loket kregen een voorschot van 70% op de premie voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2017 tot en met 31 augustus 2017, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt.

Het Vlaamse deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor de campagne 2017 bedraagt € 22.291.871. Op basis van deze enveloppe en het totaal aantal premierechten van de Vlaamse landbouwers is het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe vastgesteld op € 160. Met dit voorschot werd hiervan 70% uitbetaald.

De landbouwers die minder dan 14 premiegerechtigde dieren hebben in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 augustus 2017, kregen geen voorschot.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2016. Het te laat indienen van de deelnameverklaring leidt tot een verlaging van het premiebedrag met 1% per werkdag laattijdigheid.

Eind december zal bijkomend 20% van het premiebedrag uitbetaald worden voor dezelfde  premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2017 tot en met 31 augustus 2017, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt. Het saldo van de steun voor alle premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben gedurende het volledig kalenderjaar 2017, wordt eind april 2018 uitbetaald.

Voorschot premie voor vergroening uitbetaald

Een voorschot van 70% op de premie voor vergroening werd uitbetaald aan de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen en die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten, en 95,13% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Eind december volgt een tweede betaling tot 90% (nog 20% wordt uitbetaald) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen). De diverse saldobetalingen zijn gepland in het voorjaar van 2018.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen (voorschot)betaling.

Op de afrekening vindt de landbouwer alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun. Midden december staat deze gedetailleerde informatie op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Voor informatie en eventuele vragen kunnen landbouwers altijd contact opnemen met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be