Uiterste indienings- en wijzigingsdatum verzamelaanvraag 2020 uitgesteld

Nu contact met anderen best zoveel mogelijk wordt vermeden, blijkt de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag niet meer voor iedereen haalbaar. Het Departement Landbouw en Visserij komt hieraan tegemoet door de uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag uit te stellen tot vrijdag 15 mei. Omdat hierdoor te weinig tijd over blijft voor het aanpassen van dossiers met opmerkingen die nog volgen na deze indieningsdatum (incoherenties, overlappingen), werd nu ook beslist dat de uiterste wijzigingsdatum verschoven wordt van 31 mei naar vrijdag 12 juni 2020.

In dit persbericht zet het Departement Landbouw en Visserij alles nog eens op een rijtje. Landbouwers en consulenten kunnen ook in de fiche ‘Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ op de website www.vlaanderen.be/landbouw de aangepaste indienings- en wijzigingsdata raadplegen.

Uitstel van de uiterste indieningsdatum naar 15 mei

Uitstel van de uiterste indieningsdatum van 30 april naar 15 mei, betekent ook dat voor het activeren van betalingsrechten, voor aanvragen LV-agromilieumaatregelen, bio-hectaresteun en aanplantsubsidie boslandbouw, de percelen op 15 mei in gebruik moeten zijn bij de landbouwer. Landbouwers die de verzamelaanvraag al indienden met A-percelen die overgenomen worden door een andere gebruiker tussen 30 april en 15 mei, kunnen deze percelen dus niet meer gebruiken voor het activeren van betalingsrechten of voor aanvragen van agromilieu, bio-hectaresteun of boslandbouw. Landbouwers en consulenten kunnen de overnamedatum bij de gebruiker voor de hoofdteelt uiteraard wel nog aanpassen met een wijziging op e-loket. Consulenten kunnen deze dossiers gemakkelijk terugvinden via het ‘zoeken’-scherm van de verzamelaanvraag.

Daarnaast heeft dit uitstel ook gevolgen voor alle aanvragen die van de uiterste indieningsdatum afhankelijk zijn. Voor deze aanvragen verandert de uiterste datum ook naar 15 mei:

  • Aanvragen premie jonge landbouwer
  • Aanvragen brede weersverzekering
  • Aanvragen betalingsrechten uit reserve
  • Indienen overdracht van betalingsrechten
  • Aangifteplicht in het kader van het Mestdecreet

De vermindering met 1% per werkdag vertraging van alle rechtstreekse steunbedragen waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag, begint vanaf 16 mei. Bij indiening van de verzamelaanvraag na 9 juni is geen uitbetaling van steun meer mogelijk.

Peildatum voor hoofdteelt blijft 31 mei

De peildatum om te bepalen wat de hoofdteelt is en wie een perceel in gebruik heeft voor de hoofdteelt, blijft 31 mei. Deze datum is onder meer belangrijk in het kader van de brede weersverzekering.

Uitstel van de uiterste wijzigingsdatum naar 12 juni

Na het indienen van de verzamelaanvraag hebben landbouwers en consulenten nog tijd tot en met 12 juni om wijzigingen in te dienen zonder verlaging van de uitbetaling, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend.

Verder is 12 juni ook de uiterste datum voor:

  • Toevoegen van Ecologisch aandachtsgebied (EAG). Er kan maximaal EAG geactiveerd worden als op 12 juni aangegeven is in de verzamelaanvraag.
  • Oplossen van grafische overlappingen zonder korting.
  • Oplossen van incoherenties in het dossier zonder korting.

Het Departement Landbouw en Visserij wenst iedereen nog veel succes bij het invullen van de verzamelaanvraag.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw