Uiterste indieningsdatum aanvraag voor steun uit COVID-19 Steunfonds voor aardappelen nadert met rasse schreden

Aardappeltelers en siertelers die schade hebben geleden door de COVID-19-pandemie, kunnen sinds 31 juli een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Opgelet: voor aardappeltelers nadert het einde van die indieningstermijn met rasse schreden: zij hebben tijd tot en met 28 augustus 2020. Aanvragen uit de sierteelt kunnen worden ingediend tot en met 11 september 2020.

Aardappelen

Aardappeltelers kunnen een vergoeding krijgen voor de vrije bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar. De vrije aardappelen die gebruikt werden voor het voederen aan de eigen veestapel in de periode van 12 maart tot 15 mei 2020, mogen bijgeteld worden bij de werkelijke stock op 15 mei 2020.

De vergoeding bedraagt maximaal 50 euro/ton en is mogelijk voor een stock van maximaal 500 ton vrije aardappelen. De eerste 100 ton vrije aardappelen komen niet in aanmerking voor de vergoeding.

De vergoeding is beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen per hectare, geteeld in 2019. Hiervoor wordt gekeken naar de percelen met bewaaraardappelen (code 901 - niet vroege aardappelen) in gebruik op 31 mei 2019 in de eigen verzamelaanvraag van 2019. Bij de bepaling van het areaal wordt ook rekening gehouden met de oppervlaktes bewaaraardappelen in Wallonië of de aangrenzende lidstaten.

Bij een controle moet de landbouwer de aangegeven stock op 15 mei en elke stockbeweging (verkoop, afvoer van aardappelen, …) vanaf 15 mei 2020 kunnen aantonen met bewijsstukken.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet via e-mail of aangetekende zending worden doorgestuurd naar de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is 28 augustus 2020. Meer informatie over de voorwaarden en het formulier dat gebruikt moet worden voor deze aanvraag, is terug te vinden op www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/aardappelen.

Sierteelt

Professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen, komen in aanmerking voor een vergoeding als ze ten gevolge van de COVID-19 maatregelen in de periode 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt minimaal 30% (voor sierteeltgroepen/teelten van categorie A) of minimaal 50% (voor sierteeltgroepen/teelten van categorie B) omzetdaling hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

De omzetdaling moet aantoonbaar zijn aan de hand van boekhoudkundige bewijsstukken.

De vergoeding wordt toegekend voor het areaal van de sierteeltgroep waarbinnen de individuele omzetdaling is geleden.

De vergoeding wordt uitgedrukt in euro per are en ligt vast per sierteeltgroep (zie tabel).

Vergoeding sierteeltgroep categorie A
Sierteeltgroep categorie  A Maximale forfaitaire vergoeding per are (€)
Azalea in serre 802
Perk-, terras- en balkonplanten in serre 1 372
Perk-, terras- en balkonplanten in open lucht 1 163
Snijbloemen in serre 3 417
Snijbloemen in open lucht 227
Kamerplanten in serre 936
Plantgoed  sier-, kruiden- en groenteplanten in serre 858
Plantgoed  sier-, kruiden- en groenteplanten in open lucht 831

 

Vergoeding sierteeltgroep categorie B
Sierteeltgroep categorie B Maximale forfaitaire vergoeding per are (€)
Azalea in open lucht 802
Potchrysant in serre 390
Vaste planten in serre 575
Vaste planten in open lucht 498
Knol- en bolgewassen in serre 133
Knol- en bolgewassen in open lucht 96
Boomkwekerij container in serre 403
Boomkwekerij container in open lucht 203
Boomkwekerij volle grond in open lucht 60

Bij het aanvraagformulier moeten ook één of meer bijlagen worden meegestuurd, afhankelijk van de teeltgroepen waarin de omzetdaling werd geleden. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen moeten via e-mail of aangetekende zending worden doorgestuurd naar de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is 11 september 2020.

Meer informatie over de voorwaarden en het formulier dat gebruikt moet worden voor deze aanvraag, is terug te vinden op www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/sierteelt.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw