Uiterste indieningsdatum aanvraag voor steun uit COVID-19 Steunfonds voor sierteelt komt dichterbij

Siertelers die schade hebben geleden door de COVID-19-pandemie, kunnen nog tot en met 11 september 2020 een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Bij aanvragen die via een aangetekende zending worden opgestuurd naar het departement, geldt de poststempel als bewijs van de indieningsdatum.

Professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen, komen in aanmerking voor een vergoeding als ze ten gevolge van de COVID-19 maatregelen in de periode 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt minimaal 30% (voor sierteeltgroepen van categorie A) of minimaal 50% (voor sierteeltgroepen van categorie B) omzetdaling hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

De omzetdaling moet aantoonbaar zijn aan de hand van boekhoudkundige bewijsstukken.

De vergoeding wordt toegekend voor het areaal van de sierteeltgroep waarbinnen de individuele omzetdaling is geleden.

De vergoeding wordt uitgedrukt in euro per are en ligt vast per sierteeltgroep (zie tabel).

Categorie Sierteeltgroepen Maximale forfaitaire vergoeding per are (€)
A Azalea in serre 802
A Perk-, terras- en balkonplanten in serre 1372
A Perk-, terras- en balkonplanten in open lucht 1163
A Snijbloemen in serre 3417
A Snijbloemen in open lucht 227
A Kamerplanten in serre 936
A Plantgoed  sier-, kruiden- en groenteplanten in serre 858
A Plantgoed  sier-, kruiden- en groenteplanten in open lucht 831

 

Categorie Sierteeltgroepen Maximale forfaitaire vergoeding per are (€)
B Azalea in open lucht 802
B Potchrysant in serre 390
B Vaste planten in serre 575
B Vaste planten in open lucht 498
B Knol- en bolgewassen in serre 133
B Knol- en bolgewassen in open lucht 96
B Boomkwekerij container in serre 403
B Boomkwekerij container in open lucht 203
B Boomkwekerij volle grond in open lucht 60

Bij het aanvraagformulier moeten ook één of meer bijlagen worden meegestuurd, afhankelijk van de teeltgroepen waarin de omzetdaling werd geleden. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen moeten via e-mail of aangetekende zending worden doorgestuurd naar de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is 11 september 2020.

Meer informatie over de voorwaarden en het formulier dat gebruikt moet worden voor deze aanvraag, is terug te vinden op www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/sierteelt.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw