Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag 2020 uitgesteld tot 15 mei

Het land is in de greep van het Corona-virus. Dat heeft jammer genoeg op vele zaken een invloed. Ook de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag blijkt niet meer voor iedereen haalbaar, nu contact met anderen best zoveel mogelijk vermeden wordt. Er is daarom besloten de uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag uit te stellen tot 15 mei.

De uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag is verplaatst van 31 mei naar vrijdag 12 juni. Dit betekent dat eventuele openstaande of bijkomende overlappingen van percelen en incoherenties nog kunnen aangepast worden tot 12 juni. Zie ook het nieuwsbericht over de uiterste indienings- en wijzigingsdatum verzamelaanvraag 2020, met alle wijzigingen op een rijtje.

Dit betekent voor het activeren van betalingsrechten en voor aanvragen agromilieumaatregelen dat de percelen op 15 mei in gebruik moeten zijn bij de landbouwer. Landbouwers die dus al indienden met percelen die overgenomen worden voor 15 mei, kunnen deze dus niet meer gebruiken voor het activeren van betalingsrechten of voor aanvragen van agromilieu. Landbouwers en consulenten kunnen de datum uiteraard wel nog aanpassen met een wijziging op e-loket.

Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor alle aanvragen die van de uiterste indieningsdatum afhankelijk zijn. Het Departement Landbouw en Visserij heeft ze hieronder kort opgesomd. Voor deze verandert de uiterste datum ook naar 15 mei:

  • Aanvragen premie jonge landbouwer
  • Aanvragen brede weersverzekering
  • Indienen overdracht van betalingsrechten

De vermindering met 1% per werkdag vertraging van alle rechtstreekse steunbedragen waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag, begint vanaf 16 mei in plaats van 1 mei. Na 9 juni is geen uitbetaling van steun meer mogelijk.

Voor alle data gerelateerd aan het Mestdecreet verwijzen we naar de website van de Vlaamse Land Maatschappij (VLM).

Landbouwers en consulenten kunnen in de fiche ‘Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ op de website www.vlaanderen.be/landbouw de aangepaste wijzigings- en indiendata raadplegen.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw