Veetournee 2019

Het Departement Landbouw en Visserij en de Praktijkcentra Varkens en Rundvee organiseren dit jaar opnieuw een Veetournee. Deze sensibiliseringscampagne informeert, sensibiliseert en activeert de Vlaamse veehouders en andere ketenpartners over actuele landbouwthema’s. Ook dit jaar staan de rundvee- en varkenssector centraal.

De Veetournee vindt plaats op:

  • 25 juni 2019, Hogeschool Gent, Campus Melle, Brusselsesteenweg 161 in 9090 Melle
  • 4 juli 2019, Thomas More Kempen vzw, Kleinhoefstraat 4 in 2440 Geel

In de voormiddag wordt gewerkt rond: ‘Positief communiceren met de directe omgeving over het houden van dieren’. Hier krijgt u concrete tips en richtlijnen over hoe u best (niet) reageert op negatieve communicatie over de veehouderij, zeker als het gaat om maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, dierenwelzijn, milieu…

De namiddagsessies voor varkenshouders gaan over staartbijtrisico’s, kraamstalmanagement, individuele dieropvolging bij vleesvarkens, en gezondheidsmonitoring via geluidstechnologie. Voor rundveehouders is er de keuze uit standaardprocedures in de melkveesector, jongvee- en transitiemanagement, klimaatslim melken en pocketvergisting. Voor beide doelgroepen vindt er een sessie over generatiewisseling plaats.

Meer informatie en inschrijven: www.vlaanderen.be/veetournee

Icoon Veetournee 2019


Evenementen op 11 mei in de kijker

Europa in je buurt (Sint-Petrus- en Paulusplein, Oostende)

Op zaterdag 11 mei slaan de Europese Structuur- en Investeringsfondsen in Vlaanderen (ESF, EFRO, ELFPO en EFMZV) de handen opnieuw in elkaar en vieren deze fondsen de Dag van Europa tijdens het evenement "Europa in je buurt". Tijdens dit evenement willen we de burger tonen wat zoal gerealiseerd wordt met Vlaamse en Europese middelen. Deze keer kunt u de medewerkers van het EFMZV (maritieme zaken en visserij) en het ELFPO (landbouw en plattelandsontwikkeling) gaan opzoeken tussen 10u en 17u op Sint-Petrus- en Paulusplein in Oostende. Misschien wordt u wel verwend met iets lekkers. Er zijn ook heel wat gezinsactiviteiten voorzien.

Voor meer informatie ga naar http://www.europainjebuurt.be/. Check ook het Facebookevent Europa in je buurt.

Land InZicht op 11 mei

Kom kijken hoe ons platteland door Europese en Vlaamse steun verder evolueert. Voor meer informatie en de deelnemende landbouwbedrijven en projecten kunt u terecht op de algemene pagina over LandInzicht! of op de Facebookpagina Vlaams Ruraal Netwerk.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland