Veldkeuringen vermeerderingspercelen zaaizaad van landbouwgewassen

Man met tablet op veld controleert de oogst

Het Departement Landbouw en Visserij start half mei met de veldcontroles van zaaizaadteelten. Deze veldcontroles worden immers door de wet opgelegd. Het departement garandeert dat de coronamaatregelen zullen worden nageleefd en de keuringen dus veilig zullen verlopen.

Tijdens de veldkeuring letten de keurmeesters op de algemene toestand van het perceel, de risico’s voor mogelijke vermenging, de rasechtheid, de raszuiverheid, de aanwezigheid van zieke planten en van andere planten waarvan het zaad moeilijk te verwijderen is bij de verwerking.

De veldkeuringen zijn verplicht bij ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen. Op basis van deze vaststellingen kan een teelt voorlopig aanvaard worden voor verdere certificering van het zaaizaad.

Meer informatie vindt u via Zaaizaden. U klikt vervolgens door op ‘gecertificeerde zaaizaden’