Vernieuwd bedrijfsadviessysteem KRATOS gaat morgen van start

Vanaf donderdag 23 mei kunnen landbouwers gebruik maken van het vernieuwde bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS’. Deze subsidiemaatregel maakt deel uit van PDPO III en biedt landbouwers gratis advies op maat van hun bedrijf over en heel aantal actuele thema’s, verdeeld over 13 adviesmodules.

Landbouwers worden regelmatig geconfronteerd met heel wat uitdagingen, waarbij degelijk advies meer dan welkom is. Het Departement Landbouw en Visserij heeft hiervoor de subsidiemaatregel ‘KRATOS’ ontwikkeld.

Via het vernieuwde adviessysteem KRATOS 3 kunnen landbouwers over heel wat uiteenlopende onderwerpen gratis advies aanvragen. Jonge landbouwbedrijven worden in het adviessysteem bevoordeeld en krijgen extra adviesmogelijkheden voor de economische thema’s.

Landbouwers die nood hebben advisering over de economische aspecten van hun bedrijfsvoering, kunnen een ondernemingsplan en een bedrijfseconomische boekhouding laten opmaken. Daarnaast zijn er ook modules waarin advies mogelijk is over randvoorwaarden, vergroening, bodem, arbeidsveiligheid en biodiversiteit. Bedrijven die aan thuisverwerking doen, krijgen de mogelijkheid om advies aan te vragen over de technische aspecten van thuisverwerking. Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe recepten, verbeteren van productieprocessen, bepalen van de houdbaarheid van producten … Ook voor de thema’s water en energie die momenteel heel actueel zijn, is er binnen KRATOS advies mogelijk. Landbouwers kunnen een wateraudit en een energieaudit laten uitvoeren om hun verbruik in kaart te brengen en te ontdekken hoe ze water en energie kunnen besparen.

Het Departement Landbouw en Visserij geeft de KRATOS-adviezen niet zelf, maar heeft via een overheidsopdracht een aantal adviesdiensten geselecteerd die het advies verstrekken aan de landbouwers.
Deze selectieprocedure, de derde sinds de start van PDPO III, werd zonet afgerond. De adviesdiensten die nu geselecteerd zijn, zullen advies verstrekken tot het einde van PDPO III.

Via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij kunnen landbouwers adviesaanvragen indienen voor die thema’s waarover ze advies wensen.

Meer info: www.vlaanderen.be/landbouw/kratos

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

europa investeert in zijn platteland

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.