Verzamelaanvraag 2016 – voorlopige resultaten van de registratie van perceelsgegevens

De verzamelaanvragen voor de campagne 2016 zijn inmiddels ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij. Het opzet van de verzamelaanvraag bestaat uit twee delen: enerzijds kunnen landbouwers hun betalingsrechten en de vergroeningspremie, steun voor agromilieumaatregelen of beheerovereenkomsten in het kader van de plattelandsontwikkeling aanvragen. Anderzijds voldoen landbouwers via de verzamelaanvraag aan de aangifteplicht in het kader van het mestdecreet.

De resultaten van een eerste verwerking van de perceelsaangifte worden hieronder weergegeven. Deze resultaten zijn vergeleken met de aangifte van 2015.

Deze arealen zijn een weergave van wat landbouwers in de verzamelaanvraag 2016 opgegeven hebben, zonder verdere verwerking. Er wordt nog geen rekening gehouden met eventuele incoherenties in de dossiers of eventueel noodzakelijke correcties wegens dubbele aangifte van dezelfde percelen door verschillende landbouwers. Ook kunnen de landbouwers hun verzamelaanvraag nog wijzigen tot 31 mei 2016, waardoor de resultaten mogelijk nog wat kunnen veranderen.

Gewasgroep

Gewas

Aangegeven oppervlakte 2016 (ha)

Aangegeven oppervlakte 2015 (ha)

% verschil t.o.v. oppervlakte 2015

         

Aardappelen

Aardappelen (pootgoed)

1.265,75

1.596,95

-20,74%

 

Aardappelen (consumptie)

51.277,69

44.658,98

14,82%

Totaal aardappelen

 

52.543,43

46.255,93

13,59%

Bieten

Voederbieten

3.490,24

3.291,40

6,04%

 

Suikerbieten

19.039,30

18.279,82

4,15%

Totaal bieten

 

22.529,53

21.571,22

4,44%

Fruit

Aardbeien

1.295,22

1.272,96

1,75%

 

Meerjarige fruitteelten (appel)

5.856,30

6.138,42

-4,60%

 

Meerjarige fruitteelten (peer)

8.739,84

8.571,61

1,96%

 

Ander fruit

1.797,76

1.715,12

4,82%

Totaal fruit

 

17.689,11

17.698,11

-0,05%

Graangewassen

Wintertarwe

70.168,81

70.399,47

-0,33%

 

Zomertarwe

953,56

1.551,47

-38,54%

 

Wintergerst

16.933,92

14.243,94

18,89%

 

Zomergerst

1.229,30

1.586,29

-22,50%

 

Triticale

2.515,72

2.697,27

-6,73%

 

Spelt

824,48

1.635,73

-49,60%

 

Andere granen

1.534,97

1.770,93

-13,32%

Totaal graangewassen

 

94.160,75

93.885,11

0,29%

Grasland

Grasland

241.009,90

242.336,42

-0,55%

Totaal grasland

 

241.009,90

242.336,42

-0,55%

Groenten

Erwten (andere dan droog geoogst)

2.412,68

2.678,29

-9,92%

 

Spruitkolen

2.010,09

2.249,06

-10,63%

 

Spinazie

2.253,19

2.030,32

10,98%

 

Bloemkool

3.199,99

3.121,61

2,51%

 

Wortel (consumptie)

3.873,11

3.279,55

18,10%

 

Prei

2.887,21

2.800,45

3,10%

 

Bonen

2.910,00

2.976,51

-2,23%

 

Andere groenten

12.237,35

10.690,02

14,47%

Totaal groenten

 

31.783,60

29.825,81

6,56%

Kruiden

Kruiden

653,56

670,28

-2,49%

Totaal kruiden

 

653,56

670,28

-2,49%

Maïs

Silomaïs

123.726,57

128.165,39

-3,46%

 

Korrelmaïs

51.106,99

56.090,72

-8,89%

Totaal maïs

 

174.833,56

184.256,11

-5,11%

Oliehoudende zaden

Winterkoolzaad

425,68

526,59

-19,16%

 

Andere oliehoudende zaden

65,82

68,64

-4,12%

Totaal oliehoudende zaden

 

491,50

595,23

-17,43%

Overige gewassen

Cichorei (inuline)

988,35

1.039,37

-4,91%

Totaal overige gewassen

 

988,35

1.039,37

-4,91%

Sierteelt

Sierteelt

6.050,81

6.112,66

-1,01%

Totaal sierteelt

 

6.050,81

6.112,66

-1,01%

Vezelvlas

Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie)

4.053,43

3.757,04

7,89%

Totaal vezelvlas

 

4.053,43

3.757,04

7,89%

Voedergewassen

Grasklaver

10.342,11

7.182,35

43,99%

 

Andere voedergewassen

1.782,98

1.887,04

-5,51%

Totaal voedergewassen

 

12.125,09

9.069,38

33,69%

Braakliggend land

Braakliggend land

1.076,09

1.139,02

-5,53%

Totaal braakliggend land

 

1.076,09

1.139,02

-5,53%

Eindtotaal

 

659.988,68

658.211,70

0,27%

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw