Verzamelaanvraag 2020 beschikbaar op e-loket

Vanaf 21 februari kunnen land- en tuinbouwers hun verzamelaanvraag via het e-loket indienen. Zij hebben hiervoor de tijd tot en met donderdag 30 april. Voor een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande campagne verwijst het Departement Landbouw en Visserij zoals elk jaar naar de fiche ‘Nieuw in verzamelaanvraag 2020’ op de website. Enkele nieuwigheden worden in dit persbericht voorgesteld.

Voorbereidingsformulier op 20 februari op de bus

Het voorbereidingsformulier voor de verzamelaanvraag 2020 werd op donderdag 20 februari verstuurd. Land- of tuinbouwers met percelen of bedrijfsexploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen hun verzamelaanvraag 2020 terugvinden op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Op het e-loket vinden landbouwers ook meer algemene informatie over de verzamelaanvraag.

De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is gewijzigd en is vanaf nu 30 april. Die valt in 2020 op een donderdag.

Begeleiding bij gebruik van het e-loket, tijdens de kantooruren

Nuttige informatie voor het invullen van de verzamelaanvraag staat onder de ‘help’-knop van het e-loket. Er is ook een link naar een aantal zogenaamde ‘tutorialfilmpjes’, te vinden op het Youtubekanaal van het Departement Landbouw en Visserij. Daarin wordt bijvoorbeeld getoond hoe je percelen kan intekenen of perceelsgegevens kan aanvullen.

Voor bijkomende vragen of eventuele problemen kan de landbouwer ook nog altijd bellen naar de infolijn van het e-loket. Op de contactpagina van het e-loket staan per provincie het telefoonnummer en de openingsuren.

Heeft de landbouwer zelf geen computer of internet? Dan kan hij een afspraak maken met de buitendienst en daar de aanvraag elektronisch invullen.

Nieuw in 2020

Op de website www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag staat de fiche ‘Nieuw in verzamelaanvraag 2020’ (Algemene voorwaarden > Nieuwigheden, veelgemaakte fouten en tips). Het Departement Landbouw en Visserij wil in dit persbericht al de aandacht vestigen op een aantal belangrijke veranderingen. Daarnaast zullen enkele praktische nieuwigheden op het e-loket meer in detail toegelicht worden in een volgend persbericht.

Subsidie brede weersverzekering

Landbouwers die een door de Vlaamse overheid erkende brede weersverzekering hebben afgesloten, kunnen hiervoor subsidie aanvragen via de verzamelaanvraag (uiterlijk op 30 april). De subsidie die de landbouwer kan ontvangen, bedraagt 65% van de verzekeringspremie. Meer info op  www.vlaanderen.be/landbouw/bredeweersverzekering .

Aanduiden indien percelen in Wallonië niet meer nodig

Het is niet meer nodig om aan te duiden in de Vlaamse verzamelaanvraag of u percelen in Wallonië in gebruik hebt. Deze informatie wordt immers reeds vroeg in de campagne tussen de Waalse en Vlaamse administratie uitgewisseld, waardoor het overbodig geworden is om dit op te vragen.

Bijkomende informatie voor witloof

Voor percelen met witloof (gewascode 8515 of 9515) worden de equivalente oppervlakte en de teeltwijze opgevraagd. Deze extra informatie is nodig omdat witloof een belangrijke teelt is in Vlaanderen en het Departement Landbouw en Visserij hiervoor een specifieke typologie (‘gespecialiseerd witloofbedrijf’) wil ontwikkelen.

Lang openstaande wijzigingen geblokkeerd

Wijzigingen van de verzamelaanvraag moeten verwijderd worden als deze te lang blijven open staan, om te vermijden dat landbouwers gebruik maken van verouderde gegevens. Concreet betekent dit dat na een bepaalde periode de wijziging van de verzamelaanvraag geblokkeerd wordt, tot de landbouwer of consulent de openstaande aanvraag zelf verwijdert. Voor 31 mei is dit 4 kalenderdagen, na 31 mei moet binnen de 2 kalenderdagen ingediend worden. Alle wijzigingsaanvragen die op 31 mei middernacht nog niet ingediend zijn, worden ook geblokkeerd ongeacht hoe lang ze open staan.

30 juni uiterste wijzigingsdatum voor MAP6

In het kader van MAP6 houdt de Mestbank rekening met het gebruik op 1 januari en op 31 mei en met de aangifte van de voor- en hoofdteelt, zoals gekend via de verzamelaanvraag op 30 juni. Wijzigingen na 30 juni van het gebruik op 1 januari en op 31 mei en van de voor- en hoofdteelt, of gebruik van het perceel, worden daarom niet meer in rekening gebracht voor de bepaling van de rechten en plichten in kader van het Mestdecreet.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.