Verzamelaanvraag - Importeer uw percelen in de online teeltfiche van Vegaplan

Vorig jaar kon u in de verzamelaanvraag al kennis maken met een nieuwe export van perceelsgegevens in de vorm van een GML bestand. Voor dit teeltseizoen heeft Vegaplan haar teeltfiche voor alle gecertificeerde landbouwers hieraan aangepast. Percelen die in de verzamelaanvraag werden ingegeven kunnen nu snel worden geïmporteerd in de Vegaplan teeltfiche.

Ga naar Vegaplan voor meer informatie