Verzamelaanvraag: nieuwe teeltcodes en plantenpaspoort voor verhandelde witloofwortelen

Nieuwe teeltcodes

Naar aanleiding van verschillen in bemestingsnormen voor wintertarwe en triticale en andere granen, is het nodig gebleken enkele nieuwe teeltcodes toe te voegen in de verzamelaanvraag.

Het betreft teeltcodes voor zaaizaad van wintertarwe of triticale en mengteelt van granen en vlinderbloemigen. Deze codes zijn reeds beschikbaar op e-loket.

  • 6031: Zaaizaad wintertarwe of triticale
  • 541: Mengteelt wintertarwe of triticale en vlinderbloemige
  • 542: Mengteelt andere granen en vlinderbloemige (bv. erwten en gerst)

Witloofwortelen met plantenpaspoort

Het komt voor dat witloofworteltelers deze niet zelf forceren, maar verhandelen voor forcerie door andere telers. Als deze wortelen op contract geteeld worden, is geen plantenpaspoort nodig. De uitzondering daarop is als er grensoverschrijdend verkeer is. Dan is er altijd een plantenpaspoort vereist. Daarnaast is er ook altijd een plantenpaspoort nodig als witloofwortelen niet op contract geteeld zijn, maar zo verhandeld worden. In deze twee gevallen moeten witloofwortelen voorzien zijn van een plantenpaspoort en moet de soort in het scherm plantenpaspoortige planten ingevuld worden op het e-loket.

De relevante fiches en tabellen van de toelichting bij verzamelaanvraag werden aangepast op de website.