Video 'klimaatbeheersing in varkensstallen' en publicatie 'Het ontwerp van melkveestallen'

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert, in samenwerking met de Universiteit Gent, een video over klimaatbeheersing in varkensstallen. Daarnaast publiceert het departement ook een Nederlandse vertaling van ‘Het ontwerp van melkveestallen’ op haar website.

Videopresentatie rond klimaatbeheersing in varkensstallen online geplaatst

Het klimaat in de stallen is één van de belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering van een varkensbedrijf. Een goed stalklimaat is onontbeerlijk om tot goede bedrijfsresultaten te komen. Bovendien bepaalt het stalklimaat ook het welzijn van de dieren die er verblijven. De stalventilatie heeft als doel dergelijk klimaat te realiseren; anderzijds zal een té hoge ventilatie de uitstoot van onder andere ammoniak in het milieu, verhogen. Het is dus de kunst om voldoende te ventileren in functie van het dierenwelzijn, zonder het milieu te hypothekeren. Inzicht in ventilatiebehoeften en regeltechnieken draagt hieraan bij.

Om die reden deed het Departement Landbouw en Visserij een beroep op dr.ir. Jaak Christiaens om de basis van de klimaatbeheersing in stallen in een videopresentatie uit te leggen. Deze video is te bekijken via: https://youtu.be/1ZnVbmyc9pA

U kunt de volledige presentatie bekijken of met behulp van de tijdsindicaties in de tekst onder de video naar het gewenste fragment navigeren.

Nederlandstalige versie CIGR-rapport over het ontwerp van melkveestallen beschikbaar via website van Departement Landbouw en Visserij

De Werkgroep 14 ‘Rundveehuisvesting van het CIGR (Commission International du Génie Rural)’ publiceerde in 2014 een nieuwe versie van hun rapport over melkveestallen. Dit rapport bundelt de aanbevelingen van de leden van de werkgroep in verband met het ontwerp van melkveestallen. Het Engelstalige rapport werd door het Departement Landbouw en Visserij vertaald naar het Nederlands. In deze brochure worden naast de grondbeginselen (lichaamsmaten van runderen, overwegingen op het vlak van dierenwelzijn, omgevingsvereisten) de verschillende aspecten van het stalontwerp behandeld: types stallen, voeder- en drinkwatervoorzieningen, bevloering, lay-out, melkinfrastructuur en ventilatie. Ook het aspect duurzame melkveehouderij komt aan bod. Specifiek voor de CIGR-aanbevelingen is dat alle stalafmetingen zijn uitgedrukt in functie van de lichaamsmaten van de dieren. De brochure bevat veel tekeningen die de tekst illustreren.

U kunt de brochure gratis downloaden via: http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/dier/runderen-melkvee/het-ontwerp-van-melkveestallen-versie-2014

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw