Vijf nieuwe kuilmaïsrassen op de Belgische rassenlijst

Aan de Belgische rassenlijst worden dit jaar 5 nieuwe kuilmaïsrassen toegevoegd. Verder in het persbericht wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de officiële proeven van deze nieuwe rassen. De officiële proeven werden uitgevoerd door ILVO-Plant (Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek Merelbeke) en CRA-W (Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technische Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 3 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 6 centra met verschillende bodemtypes: zand, zandleem, lemig zand, leem en Condroz.

Gegevens zoals jeugdgroei, legering en bloei van de kolven worden weergegeven in tabel 1 en 2. Bij de cijferschaal (1-9) wijst 9 op de gunstigste beoordeling.

Tabel 3 en 4 geven de resultaten van de opbrengsten, vroegrijpheid en verteerbaarheid weer.

Finaal volgt een korte omschrijving van de nieuw toegelaten rassen.

Tabel 1: Algemene kenmerken van de vroege kuilmaïsrassen nieuw toegelaten tot de rassenlijst in 2020 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2017, 2018 en 2019.

Rassen

Jeugdgroei

Bloei van de kolven (# dagen)

Lengte van de planten

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting

Legergevoeligheid (% gelegerde planten)

(1)

(1-9)

(2)

(cm)

(cm)

(%)

Vroege rassen

-

-

-

-

 3 centra

KWS MAGNET

8,2

3,3

257

117

16,9

RANCADOR

7,1

1,4

274

111

20,2

standaard (3)

7,5

2,1

264

104

13,4

HAVELIO KWS (S)

7,3

1,8

262

107

1,1

KOMPETENS (S)

6,8

0,2

246

89

4,0

LG 30.217 (S)

8,3

4,0

286

118

26,1

SY FEEDITOP (S)

7,5

2,2

263

101

22,4

(1) S = standaardras
(2) dagen later t.o.v. RONALDINIO
(3) de standaard van de vroege rassen is het gemiddelde van HAVELIO KWS, KOMPETENS, LG30.217 en SY FEEDITOP

Tabel 2: Algemene kenmerken van de late kuilmaïsrassen nieuw toegelaten tot de rassenlijst in 2020 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2017, 2018 en 2019.

Rassen

Jeugdgroei

Bloei van de kolven (# dagen)

Lengte van de planten

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting

Legergevoeligheid (% gelegerde planten)

(1)

(1-9)

(2)

(cm)

(cm)

(%)

late rassen

-

-

-

-

 3 centra

ES PALLADIUM

7,7

2,8

279

110

7,5

KWS GRANDEZZA

8,4

3,5

267

113

5,7

standaard (3)

8,1

2,3

257

105

8,4

MESSAGO (S)

8,5

2,1

247

105

13,7

RONALDINIO (S)

8,0

0,0

260

98

1,5

SY FANATIC (S)

7,5

4,3

264

109

7,2

SY MADRAS (S)

8,3

2,7

258

108

11,3

(1) S = standaardras
(2) dagen later t.o.v. RONALDINIO
(3) de standaard van de late rassen is het gemiddelde van MESSAGO, RONALDINIO, SY FANATIC, SY MADRAS

Tabel 3: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de vroege kuilmaïsrassen nieuw toegelaten tot de rassenlijst in 2020 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2017, 2018 en 2019.

 

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Vroegrijpheid (DS% van de volledige plant)

Verteerbaarheid (%)

Rassen

2017

2018

2019

gew. gem.

gew. gem.

gew. gem.

# centra

6

3

4

13

13

9

Vroege rassen

-

-

-

-

-

-

KWS MAGNET

103

102

101

102

37,7

76,8

RANCADOR

102

102

102

102

38,7

77,2

standaard (1)

100

100

100

100

38,1

77,7

HAVELIO KWS (S)

103

99

105

103

37,6

78,4

KOMPETENS (S)

100

98

94

98

39,2

78,8

LG 30.217 (S)

99

101

99

99

37,4

76,1

SY FEEDITOP (S)

98

102

102

100

38,3

77,3

Gem. std. Vroeg

21887

17516

22068

20934

-

-

  (1) de standaard van de vroege rassen is het gemiddelde van  HAVELIO KWS, KOMPETENS, LG 30.217 en SY FEEDITOP

Tabel 4: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de late kuilmaïsrassen nieuw toegelaten tot de rassenlijst in 2019 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2016, 2017 en 2018.

 

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Vroegrijpheid (DS% van de volledige plant)

Verteerbaarheid (%)

Rassen

2017

2018

2019

gew. gem.

gew. gem.

gew. gem.

# centra

6

3

4

13

13

9

Late rassen

-

-

-

-

-

-

ES PALLADIUM

104

96

111

105

34,0

76,6

KWS GRANDEZZA

100

94

109

102

35,9

77,4

standaard (1)

100

100

100

100

35,6

77,7

MESSAGO (S)

97

96

106

99

36,9

77,9

RONALDINIO (S)

98

96

104

99

36,4

77,4

SY FANATIC (S)

100

93

105

100

33,9

78,4

SY MADRAS (S)

105

116

86

101

35,1

77,0

Gem. std. Vroeg

22078

18415

20866

20860

-

-

(1) de standaard van de late rassen is het gemiddelde van LG 30.217, LG 30.238, LG 30.270 en RONALDINIO

Korte omschrijving van de nieuw toegelaten rassen

ES PALLADIUM

Aanvrager: EURALIS SEMENCES
Kweker: EURALIS SEMENCES
Aanvraaggemachtigde: EURALIS SEMENCES (F)
Hybridetype: Enkele hybride
Korreltype: flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2017, 2018 en 2019 deelgenomen onder de referentie: ESZ7205
VG/A/080 /01582

KWS GRANDEZZA

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX BELGIUM BRANCH
Hybridetype: Drieweg hybride
Korreltype: flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs 
Het ras heeft aan de proeven in 2017, 2018 en 2019 deelgenomen onder de referentie: KXB7322
VG/A/080 /01608

KWS MAGNET

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX BELGIUM BRANCH
Hybridetype: Enkele hybride
Korreltype: Flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2017, 2018 en 2019 deelgenomen onder de referentie: KXB5031
VG/A/080 /01566

RANCADOR

Aanvrager: KWS SAAT SE 
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX BELGIUM BRANCH
Hybridetype: Drieweg hybride
Korreltype: Fint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2017, 2018 en 2019 deelgenomen onder de referentie: KXB6127
VG/A/080 /01594

Rassen opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 6 centra met verschillende bodemtypes: zand, zandleem, lemig zand, leem en Condroz.

De gegevens zoals jeugdgroei, legering en bloei van de kolven worden weergegeven in tabel 5. Bij de cijferschaal (1-9) wijst 9 op de gunstigste beoordeling.

Tabel 6 geeft de resultaten van de opbrengsten, vroegrijpheid en verteerbaarheid weer.

Finaal volgt een korte omschrijving van de nieuw toegelaten rassen.

Tabel 5: Algemene kenmerken van de vroege kuilmaïsrassen nieuw toegelaten tot de rassenlijst in 2020 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2018 en 2019.

Rassen

Jeugdgroei

Bloei van de kolven (# dagen)

Lengte van de planten

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting

Legergevoeligheid (% gelegerde planten)

(1)

(1-9)

(2)

(cm)

(cm)

(%)

Vroege rassen

-

-

-

-

 4 centra

LG 31.207

8,1

3,1

283

114

18,5

standaard (3)

7,0

3,0

258

103

5,6

HAVELIO KWS (S)

7,1

3,4

255

107

4,6

KEOPS (S)

7,1

3,2

271

109

3,9

KOMPETENS (S)

6,9

1,4

244

91

3,4

SY FEEDITOP (S)

7,1

3,8

260

104

10,4

(1) S = standaardras
(2) dagen later t.o.v. RONALDINIO
(3) de standaard van de vroege rassen is het gemiddelde van HAVELIO KWS, KEOPS, KOMPETENS en SY FEEDITOP

Tabel 6: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de vroege kuilmaïsrassen nieuw toegelaten tot de rassenlijst in 2020 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2018 en 2019.

-

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Vroegrijpheid (DS% van de volledige plant)

Verteerbaarheid (%)

Rassen

2018

2019

gew. gem.

gew. gem.

gew. gem.

# centra

5

4

9

6

6

Vroege rassen

-

-

-

-

-

LG 31.207

105

108

106

38,8

76,7

standaard (1)

100

100

100

39,0

78,1

HAVELIO KWS (S)

99

101

100

37,9

78,4

KEOPS (S)

102

101

102

39,7

77,6

KOMPETENS (S)

95

95

95

39,8

78,8

SY FEEDITOP (S)

103

103

103

38,3

77,4

Gem. std. Vroeg

17786

21770

19557

-

-

  (1) de standaard van de vroege rassen is het gemiddelde van HAVELIO KWS, KEOPS, KOMPETENS en SY FEEDITOP

Korte omschrijving van het nieuw toegelaten ras

LG 31.207

Aanvrager: LIMAGRAIN EUROPE
Kweker: LIMAGRAIN EUROPE
Aanvraaggemachtigde: LIMAGRAIN BELGIUM (NV)
Hybridetype: Enkele hybride
Korreltype: flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2018 en 2019 deelgenomen onder de referentie: LZM167/39
VG/A/080 /01616

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.